Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – specjalna oferta edukacyjna

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Oddziałów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przygotowaną z okazji obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.


Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37

SYMBOLE NARODOWE
Zajęcia interaktywne dla przedszkoli oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych
Zapraszamy od 6 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
W czasie spotkania zastanowimy się czym są symbole narodowe, kiedy i jak się ich używa oraz gdzie można je spotkać. Uczestnicy poznają tradycje związane z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem oraz hymnem. Nie zabraknie również zajęć plastycznych, które pozwolą utrwalić nabytą wiedzę.

• Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
• Koszt: grupy przedszkolne – 4 zł od os., dzieci i młodzież szkolna – 7 zł od os., (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od os.), opiekunowie bezpłatnie.
• Maksymalna liczba uczestników: 25.
• Zgłoszenia grup z min. tygodniowym wyprzedzeniem: kom. 517 484 349, tel. 85 748 21 19.

BIAŁYSTOK WKRACZA W NIEPODLEGŁOŚĆ
Lekcja muzealna ze specjalnym zeszytem edukacyjnym „Białystok wkracza w niepodległość” skierowana do uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjum
Zapraszamy od 6 listopada 2018 r. do 28 lutego 2019 r.
Zajęcia edukacyjne przygotowane w oparciu o wystawę czasową „Białystok wkracza w niepodległość”. Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, dlaczego Białystok odzyskał wolność dopiero w 1919 roku i jakie wydarzenia się z tym wiązały. W trakcie zajęć wykorzystany będzie zeszyt edukacyjny zawierający informacje historyczne i zadania pozwalające utrwalić wiedzę. Koszt zeszytu to 3 zł.

• Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
• Koszt: 6 zł od osoby + 3 zł (koszt zeszytu), z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby + 3 zł (koszt zeszytu), opiekunowie bezpłatnie.
• Zgłoszenia grup z min. tygodniowym wyprzedzeniem: kom. 517 484 349, 85 748 21 19.


Zeszyt edukacyjny „Białystok wkracza w niepodległość” to najnowsze wydawnictwo popularnonaukowe Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przygotowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przeznaczone jest dla dzieci powyżej 10 roku życia.
Stanowi kompendium wiedzy dotyczącej wyzwolenia Białegostoku. Skupia się nie tylko wokół najważniejszych wydarzeń z tamtego okresu, ale także na przeżyciach samych mieszkańców, którzy musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami.
Publikacja w sposób przystępny pokazuje uczniom, dlaczego białostoczanie mogli się cieszyć wolnością dopiero w 1919 roku. Zawiera opisy wydarzeń, jakie miały miejsce w mieście tuż po odzyskaniu niepodległości – uroczyste przekazanie władzy wojskowej czy wyjątkowa premiera spektaklu. Uczniowie dowiedzą się z niej między innymi, jak zmieniły się granice miasta i jakie decyzje podejmował pierwszy samorząd miejski.
Zeszyt edukacyjny został opracowany na bazie unikatowych fotografii oraz zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku związanych z opisywanymi wydarzeniami.

Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego, ul. Świętojańska 17

OBLICZA PATRIOTYZMU
Zajęcia interaktywne dla przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych
Zapraszamy od 2 listopada do końca lutego 2019 r.
Szczególne miejsce w Galerii Rzeźb Alfonsa Karnego zajmują portrety osób, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Do grona wybitnych postaci, dla których najwyższą wartością była miłość i wolność Ojczyzny, należeli Romuald Traugutt, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski. W dzieło odbudowy państwa miał również udział Alfons Karny, który w 1920 r. uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z działalnością patriotyczną wspomnianych osób, którym przyświecał jeden cel: wolna i niezależna Polska. Na zakończenie zajęć zostaną wykonane okolicznościowe medale upamiętniające 100 rocznicę niepodległości naszej Ojczyzny.

• Czas trwania zajęć: ok. 45 min.
• Koszt: grupy przedszkolne – 4 zł od osoby, dzieci i młodzież szkolna – 7 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby), opiekunowie bezpłatnie.
• Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
• Zgłoszenia grup z min. tygodniowym wyprzedzeniem: kom. 509 336 862, 85 732 73 92.

JÓZEF PIŁSUDSKI – OD ZESŁAŃCA DO NACZELNIKA PAŃSTWA
Lekcja muzealna dla uczniów szkół podstawowych i średnich
Zapraszamy od 2 listopada do końca lutego 2019 r.
Józef Piłsudski – to jedna z najważniejszych postaci z kart naszej historii. Po dzień dzisiejszy jest symbolem odrodzenia Polski. Przebył długą i trudną drogę: od zesłania na Syberii, przez PPS, Legiony Polskie, walki o wschodnią granicę, by wreszcie jako Naczelnik Państwa stanąć na czele niepodległego Państwa Polskiego. Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę zapraszamy na multimedialną lekcję poświęconą życiu i roli Józefa Piłsudskiego w tworzeniu się odrodzonej Polski. Spotkaniu będzie towarzyszył fragment filmu: „Józef Piłsudski – droga do Niepodległości”. Usłyszymy również archiwalne nagranie z autentycznym głosem Marszałka oraz obejrzymy portrety Józefa Piłsudskiego wykonane przez Alfonsa Karnego.

• Czas trwania zajęć: ok. 75 min.
• Koszt: dzieci i młodzież szkolna – 6 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby), opiekunowie bezpłatnie.
• Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.
• Zgłoszenia grup z min. tygodniowym wyprzedzeniem: kom. 509 336 862, 85 732 73 92.

Muzeum w Tykocinie, ul. Kozia 2

ORDER ORŁA BIAŁEGO
Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół podstawowych
Zapraszamy od 16 października 2018 r. do końca 2018 r.
Uczestnicy poznają historię najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia, ustanowionego na zamku w Tykocinie w 1705 r. Uhonorowano nim m. in. wielu wybitnych Polaków zasłużonych dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Hallera. Uczniowie dowiedzą się jak wyglądał pierwszy Pomnik Orła Białego w Tykocinie, a na koniec samodzielnie wykonają Order Orła Białego.

• Czas trwania lekcji muzealnej: ok. 45 min.
• Koszt: 6 zł od os. (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od os.), opiekunowie bezpłatnie.
• Maksymalna liczba uczestników: 30.
• Zgłoszenia: tel. 85 718 16 13, kom. 509 336 597.

Z HISTORII ORDERU ORŁA BIAŁEGO
Lekcja muzealna dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
Zapraszamy od 16 października 2018 r. do końca 2018 r.
Uczniowie poznają historię powstania najstarszego i najwyższego polskiego odznaczenia ustanowionego w XVIII w. i związki orderu z Tykocinem. Orderem Orła Białego uhonorowano m. in. wielu wybitnych Polaków zasłużonych dla odzyskania niepodległości: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Hallera. Lekcji towarzyszy pokaz multimedialny.

• Czas trwania zajęć interaktywnych: ok. 60 min.
• Koszt: 7 zł od os. (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od os.), opiekunowie bezpłatnie.
• Maksymalna liczba uczestników: 30.
• Zgłoszenia: tel. 85 718 16 13, kom. 509 336 597.