Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

4

Pomnik ofiar mordu bolszewickiego w 1920 r. odsłonięty 3.05.1931 przy ówczesnej Szosie Obwodowej (obecnie ul. gen. St. Maczka), wykonany według projektu R. Macury