Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Aktualności

Autoportret z historią

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Zapraszamy do wzięcia udziału uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.
więcej o: Autoportret z historią

Wielkanocna oferta specjalna dla grup zorganizowanych w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Zapraszamy dzieci i młodzież na specjalne warsztaty edukacyjne związane ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi.
więcej o: Wielkanocna oferta specjalna dla grup zorganizowanych w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Białystok Branickich. Rekonstrukcja mapy z połowy XVIII wieku | spotkanie promocyjne

W unaocznieniu dawnych granic, podziałów administracyjnych, organizacji przestrzeni, nieodzowną pomocą służą historyczne mapy i plany. Aby ukazać Białystok z czasów Jana Klemensa Branickiego, Muzeum Podlaskie przygotowało edycję planu miasta oraz rekonstrukcję reprezentacyjnej części hetmańskiego założenia pałacowo-parkowego w drugiej połowie XVIII wieku.
więcej o: Białystok Branickich. Rekonstrukcja mapy z połowy XVIII wieku | spotkanie promocyjne

NA KRAŃCACH… TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

Na wystawie prezentowane są obrazy będące wyrazem oryginalnej wizji artystki, która nie boi się eksperymentować z formą i kolorem.
więcej o: NA KRAŃCACH… TOŻSAMOŚĆ MIEJSCA

Zabytek miesiąca – luty 2024

Zabytkiem miesiąca w lutym jest bucik dziecięcy ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
więcej o: Zabytek miesiąca – luty 2024

Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym

Wystawa powstała z okazji mijającej w tym roku 160. rocznicy wybuchu zrywu niepodległościowego. Prezentuje udział mieszkańców Podlasia w toczonych wówczas walkach, aktywność ludności przy wspieraniu powstańców oraz represje, które miały miejsce na Podlasiu po powstaniu.
więcej o: Opór 1863. Podlasie w Powstaniu Styczniowym

KOLORY ŻYCIA

Ekspozycja przedstawia 70 dzieł, autorstwa 9 znakomitych polskich malarzy XX i XXI w. Wszystkie prace pochodzą z bogatej kolekcji sztuki Marii i Marka Pileckich
więcej o: KOLORY ŻYCIA

RODZINNE WEEKENDY – Element kreacji żydowskiego karnawału

Spotkanie poświęcone najbardziej radosnemu, żydowskiemu świętu Purim.
więcej o: RODZINNE WEEKENDY – Element kreacji żydowskiego karnawału

SZTUKA IKONY – IKONA MATKI BOŻEJ „Nie Opłakuj Mnie Matko”

Znajdujące się w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu przedstawienia „Nie Opłakuj Mnie Matko”, Achtyrska Ikona Matki Bożej oraz Opłakiwanie stanowić będą zasadnicze tło rozważań nad cierpieniem Matki Bożej i rozpamiętywaniem męki Chrystusa na krzyżu wyrażonej w ikonografii chrześcijańskiej.
więcej o: SZTUKA IKONY – IKONA MATKI BOŻEJ „Nie Opłakuj Mnie Matko”

Wielkanocna oferta specjalna dla grup zorganizowanych w Muzeum Ikon w Supraślu

Zapraszamy grupy zorganizowane do skorzystania ze specjalnej oferty edukacyjnej, która obejmuje dwa tematy.
więcej o: Wielkanocna oferta specjalna dla grup zorganizowanych w Muzeum Ikon w Supraślu