Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Archiwum realizowanych projektów

PROJEKTY REALIZOWANE w 2019 r.

1. SZTUKA BEZ GRANIC 
więcej>>>


 

 

2. FORTECE NA BAGNACH. NIEINWAZYJNE ROZPOZNANIE WYBRANYCH GRODZISK DOLINNYCH TYPU JATWIEŹ DUŻA.
więcej>>>


 

 

3. ŚLADAMI RĘCZNIKA LUDOWEGO ZIEMI ORLAŃSKIEJ
więcej>>>

 

4.  ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹBY ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU 
więcej>>>


 

 

5.  ARCHANIOŁ MICHAŁ I PROROK ARON – OCALAŁE ZABYTKI Z SUPRAŚLA – ZAKUP KOLEKCJI
więcej>>>


 

 

6.  SZTYCH O ZYCHU - MAŁA OJCZYZNA ZYGMUNTA BUJNOWSKIEGO.
więcej>>>


7. FRESKI SUPRASKIE – RELIKTY XVI-WIECZNEGO MALARSTWA POSTBIZANTYJSKIEGO W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
więcej>>>

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE w latach 2017 – 2018  PRZEZ MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU

1.„PRACE KONSERWATORSKIE BUDYNKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW SYNAGOGA I DOM TALMUDYCZNY W TYKOCINIE”
więcej>>>

 

2. „REMONT BUDYNKU RATUSZA W BIELSKU PODLASKIM”
więcej>>>

 

 

 

 

3.„KONSERWACJA DRUKÓW SUPRASKICH" więcej>>>

 

 

 

 

4.„INNY WYMIAR TWOJEGO DOMU" więcej>>>


 

 

5.„ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹB ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU” więcej>>>

 

 

 

 

6.„ZMARTWYCHWSTANIE CHRYSTUSA – IKONA W POLSKIEJ TRADYCJI ARTYSTYCZNEJ – WZBOGACENIE KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU” więcej>>>

 

 

 

 

7. „POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE" więcej>>>

 

 

 

 

8. „BIAŁYSTOK-GRODNO. SZTUKA NA STYKU GRANIC" więcej>>>

 

 

 

 

9. „BADANIA I KONSERWACJA PARY PORTRETÓW IZABELI Z PONIATOWSKICH I JANA KLEMENSA BRANICKIEGO" więcej>>>

 

 

 

 

10. „ROZBUDOWA KOLEKCJI RZEŹB ALFONSA KARNEGO W ZBIORACH MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU" więcej>>>

 

 

 

 

 

11. MAKATKI I INNE SZMATKI więcej>>>

PROJEKTY REALIZOWANE W 2016 r.

1. OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA; projekt realizowany w latach 2014-2016
więcej>>>

 

2. REKONSTRUKCJA WNĘTRZA SALI WIELKIEJ SYNAGOGI W TYKOCINIE – ETAP II.
więcej>>>

 

3. RÓŻNORODNOŚĆ SZTUK – SZTUKA RÓŻNORODNOŚCI.
więcej>>>

 

4. POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE
więcej>>>

5. „PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE DOKUMENTÓW BRYGIDEK W GRODNIE”
więcej>>>

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2015 r.

1. OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
więcej>>>

 

2. KONSERWACJA IKON STAROOBRZĘDOWYCH Z KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
więcej>>>

 

3. MISTRZOWSKIE IKONY W TRADYCJI STAROOBRZĘDOWEJ – UZUPEŁNIENIE I WZBOGACENIE KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
więcej>>>

 

4. PODNIESIENIE DOSTĘPNOŚCI I UNIWERSALIZACJA PRZEKAZU WIEDZY W MUZEUM – ZAKUP SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO
więcej>>>

 

5. KATALOG RĘCZNIKÓW LUDOWYCH GMINY BIELSK PODLASKI
więcej>>>

 

6. „RĘCZNIKOWA DRAKA DLA UCZNIAKA”
więcej>>>

 

7. REKONSTRUKCJA WNĘTRZA SALI WIELKIEJ SYNAGOGI W TYKOCINIE.
więcej>>>

 

8. KULTURA BEZ BARIER
więcej>>>

 

9. „ROZBUDOWA INSTALACJI MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ W BIAŁOSTOCKIM MUZEUM WSI”
więcej>>>

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2014 r.

1. WIRTUALNA HISTORIA ZABYTKU MUZEALNEGO – XVI w. FRESKI SUPRASKIE
więcej>>>

 

2. ŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W CZARNEJ WIELKIEJ, STAN. 1, WOJ. PODLASKIE (BADANIA 1951 – 1978)
więcej>>>

 

3. RĘCZNIK LUDOWY Z OKOLIC BIELSKA PODLASKIEGO – HAFT I KORONKA
więcej>>>

 

4. CYFROWE MUZEUM – I etap
więcej>>>

 

 

5. REMONT ELEWACJI RATUSZA z lat 1745-1761
więcej>>>

 

6. OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA
więcej>>>

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2013 r.

1. ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY SAPIEHÓW W DUBNIE
więcej>>>

 

2. ŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W CZARNEJ WIELKIEJ, GM. GRODZISK (BADANIA 1951 – 1978)
więcej>>>

 

3. NIEINWAZYJNE BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA WCZESNOŚREDNIOWIECZNYM GRODZISKU I OSADZIE W TRZCIANCE, POW. SOKÓŁKA
więcej>>>

 

4. PRZESTRZEŃ DLA SZTUKI - muzealne laboratorium edukacyjne
więcej>>>

 

5. KRZYŻ KOWALSKI NA PODLASIU- DZIEŁO SZTUKI LUDOWEJ I JEGO OCHRONA
więcej>>>

 

6. BYLIŚMY TU
więcej>>>

 

7. REALIZACJA WYSTAWY STAŁEJ „TAJEMNICZY RĘCZNIK” ORAZ WZBOGACENIE KOLEKCJI RĘCZNIKA LUDOWEGO.
więcej>>>

 

8. PRZESZŁOŚĆ DLA TERAŹNIEJSZOŚCI – NAJNOWSZE METODY BADAŃ NAD DZIEJAMI POGRANICZA POLSKO-BIAŁORUSKIEGO
więcej>>>

 

9. „CHOROSZCZ. PAŁAC BRANICKICH (XVIII W.) WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ”
więcej>>>

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2012 r.

1. WODZOWSKIE KURHANY KULTURY WIELBARSKIEJ NA PODLASIU
więcej>>>

 

2. NIEINWAZYJNE BADANIA ARCHEOLOGICZNE NA STANOWISKU 1 W DUBNIE
więcej>>>

 

3. ZESPÓŁ REZYDENCJONALNY SAPIEHÓW W DUBNIE
więcej>>>

 

4. KONSERWACJA XVI-WIECZNYCH POBIZANTYŃSKICH FRESKÓW Z SUPRAŚLA
więcej>>>

 

5. DRUK KSIĄŻKI ORAZ WYSTAWA FOTOGRAFICZNA „ROK OBRZĘDOWY NA PODLASIU”

Zadanie realizowane przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku w roku 2012. Zostało wykonane przez dr Artura Gawła, pracownika Białostockiego Muzeum Wsi. W jego ramach został zebrany materiał terenowy dotyczący obrzędów, zwyczajów oraz wierzeń ludności wiejskiej z obszaru Podlasia, który opracowano i wydano w formie książki zawierającej opis całego cyklu katolickich i prawosławnych świąt dorocznych. W ramach projektu została również przygotowana wystawa fotograficzna prezentowana w Białostockim Muzeum Wsi w miesiącach sierpień-październik 2012. Składało się na nią blisko sto fotografii ukazujących wybrane święta i zwyczaje z terenu Podlasia. Fotografie te zostały również zamieszczone w publikacji.

 

 

6. POLSKO – BIAŁORUSKIE SPOTKANIA MUZEALNE
więcej>>>

 

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2011 r.

1. WODZOWSKIE KURHANY KULTURY WIELBARSKIEJ NA PODLASIU – MONOGRAFIA
więcej>>>

 

2. SZTUKA NA WALIZKACH
więcej>>>

 

3. KONSERWACJA SYBIRACKIEJ KSIĘGI PAWŁODARU
więcej>>>

 

4. TRZECI WYMIAR (w) MUZEUM
więcej>>>

 

5. AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM

AKADEMIA ZARZĄDZANIA MUZEUM
Pracownicy Muzeum Podlaskiego w Białymstoku biorą udział w programie.

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Bogdana Zdrojewskiego w roku 2011 uruchomiony został program „Akademia Zarządzania Muzeum”. Program ma charakter pilotażowy i skierowany jest do muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów. Ma on na celu wzmocnienie kompetencji zarządczych i twórczych pracowników muzeów. Jest to zarazem pilotaż programu „Modernizacja muzeów”, którego realizacja planowana jest w latach następnych.

Efektem realizacji programu mają być:
• wzmocnienie wybranych aspektów działania muzeów,
• stworzenie grupy liderów muzealnych w określonych specjalizacjach,
• podjęcie budowy systemu informacji o liderach dla potrzeb krajowego zasobu kadrowego w muzeach,
• stworzenie wspólnych warunków jakościowych dla rozwoju muzeów,
• zebranie i analiza informacji na temat potrzeb w zakresie podnoszenia kompetencji zarządczych i twórczych pracowników muzeów.
• Instytucją Realizującą program w 2011 roku jest Muzeum Pałac w Wilanowie. W następnym roku program poprowadzi powstający właśnie Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Program Akademii ma zreformować muzea ucząc je nowoczesnych metod zarządzania i zasad sięgania np. po europejskie fundusze. Zwiedzający zmiany dostrzegą w relacjach z tzw. personelem pierwszego kontaktu - kasjerzy, wartownicy, edukatorzy i przewodnicy. To do nich skierowany jest europejski system ECHOCAST (European Cultural Heritage Organisations Customer Aware Staff Training), którego częścią jest akademia. W ramach programu ECHOCAST stworzono osiem modułów szkoleniowych. Pięć z nich przeznaczonych jest dla wszystkich pracowników, którzy stanowią „twarz” muzeum i decydują o panującej w nim atmosferze. Dotyczą one bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługi klienta, sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz umiejętności rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na różne potrzeby zwiedzających (ze szczególnym naciskiem na potrzeby osób niepełnosprawnych, dzieci i seniorów). Ponadto stworzone zostały trzy moduły szkoleń dla przewodników muzealnych pt. „Kompetentne oprowadzanie”.

Muzea, chcąc uczestniczyć w projekcie Akademii, zobowiązane były do złożenia wniosków na odbycie przez pracowników stażów zawodowych w innych muzeach. Zaproponowany przez nie program stażu był oceniany przez trzech ekspertów  kwalifikowany do realizacji, jeśli otrzymał odpowiednią liczbę punktów. Na 29 wniosków stażowych wybranych do realizacji, 2 są z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pracownicy Muzeum w ramach projektu odbyli już szkolenie trenerskie ECHOCAST w Malborku w dniach 5-6.07.2011. Dzięki nabytym umiejętnościom przeprowadzili kaskadowe szkolenie w swojej placówce z pracownikami pierwszego kontaktu. Dalsza część działania przewidziana jest na jesień, kiedy stażyści wdrożą podane we wnioskach plany.

(tekst opracowany na podstawie materiałów udostępniony przez organizatora)