Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Białostoczanie w krzywym zwierciadle

BIAŁOSTOCZANIE W KRZYWYM ZWIERCIADLE 

Wystawa eksponowana od 1 września 2019 r. do końca kwietnia 2021 r.

Rysunki satyryczne Czesława Sadowskiego przedstawiają postacie z życia politycznego, kulturalnego i społecznego lat 30. XX w. Rysunki, szkice i karykatury sporządzane w trakcie posiedzeń sądowych, zjazdów, wydarzeń publicznych itp., służyły jako ilustracje artykułów dziennikarza i esperantysty Jakuba Szapiro, korespondenta „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” na województwo białostockie. Charakterystyczną konwencję przedstawiania Białostoczan w sposób zdeformowany, prześmiewczy czy lekko złośliwy kontynuował Czesław Sadowski w innych wydawnictwach. Ukazał się także album z kilkunastoma postaciami przedstawionymi przez artystę „w krzywym zwierciadle”. Dla dzisiejszych odbiorców kłopotliwe jest zidentyfikowanie poszczególnych osób, ponieważ autor celowo ich nie podpisywał. Wówczas jednak cechy charakterystyczne postaci lokalnej sceny politycznej, szkolnictwa, kultury czy finansjery, pozwalały szybko odgadnąć, kogo dany rysunek przedstawia.