Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic

 

"Białystok-Grodno. Sztuka na styku granic" to projekt edukacyjny realizowany przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Fundacją Polska Pomoc, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego "Białystok z Drewna" oraz Polską Szkołą Społeczną im. Jana Pawła II w Grodnie. Celem projektu jest edukacja kulturalna i integracja dzieci z Białegostoku z ich rówieśnikami uczącymi się języka polskiego, mieszkającymi na co dzień w Grodnie. Zajęcia z rzeźby, animacji, podróżnicze, fotograficzne, scenograficzno-teatralne i inne poprowadzą doświadczone i cenione osoby, aktywne na polu edukacji kulturalnej oraz artystycznej w Białymstoku.

Projekt odbywa się jako seria warsztatów dla stałej grupy uczestników. Zadanie składa się z trzech części. Pierwsza z nich polega na realizacji interdyscyplinarnych warsztatów z zakresu sztuk pięknych i nowych mediów. Punktem wyjścia do rozważań staną się rzeźby autorstwa Alfonsa Karnego. Część druga polegać będzie na realizacji wypraw krajoznawczych do najciekawszych miejsc Podlasia. Ostatnim wydarzeniem będzie otwarcie wystawy powarsztatowej wystawy, promocja wydawnictwa oraz pokaz filmu z realizacji całego projektu, na które zapraszamy 21 października 2018 r. o godz. 14.00 do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego - oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Wszystkie działania staną się impulsem do rozważań nad współczesnym znaczeniem słów „sztuka na styku granic”, „pamięć”, rozumianych jako dziedzictwo kulturowe Polaków z Polski i Białorusi. Uczestnicy poznają bogactwo kultury, architektury, historii i dziedzictwa kulturowego Podlasia. Będzie to możliwe zarówno dzięki warsztatom prowadzonym przez wszechstronnych edukatorów z Białegostoku, jak też dzięki aktywnemu zwiedzaniu Podlasia mię innymi szlakami: Branickich, czy wielu kultur. Projekt ukazuje Białystok i województwo podlaskie jako miejsce z bogatym dziedzictwem oraz o dużym potencjale rozwoju współpracy i edukacji transgranicznej.

Harmonogram spotkań:

9-10 czerwca 2018 r.
Sobota:
10:00-11:00– interaktywne zwiedzanie Muzeum Rzeźby A. Karnego,
11:00-13:00 – warsztaty z architektury,
13:00-14:00 – obiad,
14:00-16:00 – warsztaty z architektury.
Niedziela:
10:00-11:30 – spacer edukacyjny po Białymstoku realizowany pod hasłem „Białystok z drewna”,
11:30-13:30– warsztaty rzeźbiarskie/warsztaty z animacji,
13:30-14:00 – obiad,
14:00-16:00- warsztaty rzeźbiarskie/warsztaty z animacji.

7-8 lipca 2018 r.
Sobota:
8:00 – 18:00 – wyjazd do Drohiczyna/Grabarki/Mielnika.
Niedziela:
10:00-13:00 – warsztaty malarskie,
13:00-14:00 – obiad,
14:00-16:00 – warsztaty malarskie.

4-5 sierpnia 2018 r.
Sobota:
10:00-16:00 – szlakiem Branickich - zajęcia interaktywne w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, Zwiedzanie Synagogi i Muzeum, Zamku w Tykocinie, wizyta w domu-muzeum przy Placu Czarneckiego 10 w Tykocinie.
Niedziela:
10:00-13:00 – warsztaty z animacji/warsztaty rzeźbiarskie,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00-16:00 - warsztaty z animacji/warsztaty rzeźbiarskie.

8-9 września 2018 r.
Sobota:
8:00-18:00 – szlakiem podlaskiego dziedzictwa kulturowego: wyjazd do Białowieży (Rezerwat Pokazowy, Muzeum Przyrodniczo-Leśne, oprowadzanie szlakiem plenerów białowieskich, w tym przerwa na obiad).
Niedziela:
10:00 – 13:00 – warsztaty ekologiczno-artystyczne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty ekologiczno-artystyczne.

6-7 października 2018 r.
Sobota:
10:00 – 11:30 – spacer edukacyjny szlakiem wielokulturowego Białegostoku i wstęp do zajęć fotograficznych,
11:30 - 13:30 – warsztaty fotograficzne,
13:30 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty fotograficzne.
Niedziela:
10:00 – 13:00 – warsztaty z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji/warsztaty plastyczne w Ratuszu,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty z digitalizacji w Muzealnej Pracowni Digitalizacji/warsztaty plastyczne w Ratuszu.

20-21 października 2018 r.
Sobota: (6 godz.)
10:00 – 13:00 - warsztaty teatralne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 16:00 – warsztaty teatralne,
Niedziela: (5 godz.)
10:00 – 13:00 – warsztaty scenograficzno-aranżacyjne,
13:00 – 14:00 – obiad,
14:00 – 15:00 – otwarcie wystawy, prezentacja filmu, wręczenie na nagród oraz uroczyste zakończenie projektu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.Partnerzy projektu:

Fundacja Polska Pomoc

Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Dziedzictwa Miejskiego "Białystok z Drewna"

 

Polska Szkoła Społeczna im. Jana Pawła II w Grodnie

 

Patronat medialny: