Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko i Jego Muzeum w Okopach

Na tle domu i schodów widać przykucniętego mężczyznę w czarnej koszuli.

Wernisaż wystawy plenerowej odbył się 4 listopada 2022 r. o godz. 12.00 na dziedzińcu przed białostockim Ratuszem, Rynek Kościuszki 10

Wystawa eksponowana do 14 lutego 2023 r. 

W czerwcu 2020 roku w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie podpisany został list intencyjny o idei utworzenia Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przez Fundację im. Ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku. Wybudowana w przyszłości nowa siedziba, jako kolejny oddział Muzeum Podlaskiego, będzie usytuowana we wsi Okopy koło Suchowoli.

W lipcu 2022 roku w Muzeum Podlaskim w Białymstoku obie instytucje podpisały umowę o współpracy, a we wrześniu bieżącego roku Fundacja Dobro przekazała działkę pod budowę muzeum w Okopach Muzeum Podlaskiemu. Projekt Muzeum wraz z koncepcją wystawy powstaje w Pracowni Nizio Design International z Warszawy, finansowany przy wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem powołania Muzeum jest przedstawienie szeroko pojętego dziedzictwa osoby bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zamordowanego jesienią 1984 roku przez funkcjonariuszy komunistycznego aparatu represji PRL. Będzie to nowoczesna placówka edukacyjna, która dzięki najnowszym środkom audiowizualnym, wraz ze zgromadzonym materiałem wystawienniczym, przedstawi widzom jednego z najwybitniejszych obywateli powojennej Polski, będącego pozytywnym wzorcem do naśladowania i czerpania z polskiej tradycji.

Muzeum będzie opowiadać o życiu i działalności duszpasterskiej ks. Jerzego Popiełuszki, jego męczeńskiej śmierci i percepcji idei „Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku. Ekspozycja przybliży zwiedzającym także rozwój kultu kapłana męczennika oraz pamięć o nim i ważną rolę, jaką odegrała jego spuścizna duchowa, stając się, obok nauczania Jana Pawła II, jednym z filarów kształtowania postaw społecznych u schyłku komunizmu w Polsce. Ofiara, jaką była śmierć kapłana, przyczyniła się do rozwoju opozycji antykomunistycznej oraz umocnienia wolnościowych postaw i odrodzenia Związku NSZZ „Solidarność”, którego bł. ks. Popiełuszko od 2014 roku jest oficjalnym patronem.

Statutowym celem instytucji muzealnej jest stworzenie kolekcji i ekspozycji wystawienniczej, a zarazem jej opracowanie, udostępnienie i konserwacja obiektów oraz przedstawienie dziejów życia i męczeńskiej śmierci kapłana. Członkowie rodziny ks. Popiełuszki, skupieni w fundacji „Dobro”, stworzyli zalążek kolekcji. Muzeum Podlaskie w Białymstoku, realizując dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt „Gromadzenie i badania materiałów do wystawy stałej Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach” rozpoczęło działalność terenową i poszukiwanie pamiątek osobistych, które znajdą się na wystawie stałej.

Muzeum Podlaskie w Białymstoku apeluje o przekazywanie pamiątek związanych z bł. ks. Jerzym Popiełuszką oraz czasami mu współczesnymi. Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń na adres e-mail: okopy@muzeum.bialystok.pl lub kontakt telefoniczny: 85 740 77 31.

W piątek 4 listopada w samo południe na dziedzińcu białostockiego Ratusza została otwarta wyjątkowa wystawa prezentująca działalność duszpasterską księdza Jerzego Popiełuszki oraz ideę utworzenia muzeum pamięci kapelana ,,Solidarności" w Okopach.
Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć krewnych ks. Jerzego: Alfredy i Józefa Popiełuszko. W imieniu Marszałka Artura Kosickiego w uroczystości wzięła udział dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Agata Puchalska.
Jak podkreślił dyrektor Muzeum dr Waldemar Wilczewski, ekspozycja to kolejny krok w budowie muzeum w Okopach:
- Chcemy pokazać, skąd się tacy ludzie biorą. Tacy ludzie, którzy nie mogą znieść podłości, nie mogą znieść małości, ograniczenia wolności i utraty podmiotowości. Jesteśmy dumni z tego, że ks. Jerzy wyrósł tutaj, na Podlasiu, tu są jego korzenie i że tutaj powstanie jego muzeum.
Dwanaście wielkoformatowych plansz z archiwalnymi zdjęciami księdza Popiełuszki jest tylko dotknięciem tematu dziedzictwa kapłana. Jak zaznaczyła kurator dr Ewa Rogalewska:
- Mamy nadzieję, że wystawa będzie kompendium wiedzy o ks. Jerzym, jak też przybliży idee które niósł przez całe swoje życie.

Fot. I. Malesińska