Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

„Cud nad Wisłą – najbardziej osobista historia św. Jana Pawła II” – wykład Waldemara Smaszcza

12 sierpnia 2023 r., godz. 16.00, Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10

W trakcie spotkania krytyk literacki, Waldemar Smaszcz, opowie o wpływie, jaki wojna polsko-bolszewicka wywarła na życie św. Jana Pawła II.

Wojna polsko-bolszewicka, która trwała w latach 1919–1921, była kluczowym wydarzeniem w historii II Rzeczpospolitej. Konflikt ten odegrał również znaczącą rolę w życiu papieża Jana Pawła II. Choć młody Karol Wojtyła był wtedy jeszcze dzieckiem, to w późniejszych latach wielokrotnie podkreślał, że wojna ta miała głęboki wpływ na jego światopogląd i misję w służbie Kościoła. Wiecie, że urodziłem się w roku 1920, w maju, w tym czasie, kiedy bolszewicy szli na Warszawę – powiedział Jan Paweł II w czerwcu 1999 roku na cmentarzu w Radzyminie. Jak ważna była dla Jana Pawła II zbieżność owych dat: swoich urodzin i Cudu nad Wisłą, świadczą choćby słowa z innego przemówienia: Zawsze myślę, co by było, gdyby nie było tego Radzymina, tego Cudu nad Wisłą. Podczas wykładu Waldemar Smaszcz opowie o osobistych nawiązaniach św. Jana Pawła II do wojny polsko-bolszewickiej oraz o wypływie, jaki na niego wywarła. 

Waldemar Smaszcz – historyk literatury, krytyk, eseista i tłumacz, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, białostoczanin od 1974 r. Nagrodzony w 2021 roku Nagrodą Marszałka Województwa Podlaskiego za całokształt „wybitnych osiągnięć literackich o istotnym znaczeniu dla kultury kraju i województwa podlaskiego”. Otrzymał dwukrotnie nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego za badania naukowe (1981 i 1991). Wielokrotny laureat Warszawskiej Jesieni Poezji w konkursie na esej. Dwukrotny laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka (1984 – Nagroda Młodych, 1997 – Nagroda Literacka). W 1989 otrzymał Nagrodę Twórczą Wojewody Białostockiego, w 1998 – Nagrodę Literacką Prezydenta Miasta Białegostoku Wiesława Kazaneckiego, w 2000 – Nagrodę Twórczą Wojewody Podlaskiego oraz Ogólnopolską Nagrodę Literacką im. Franciszka Karpińskiego, w 2005 – Nagrodę im. Witolda Hulewicza. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2000). W 2000 r. papież Jan Paweł II przyznał mu odznaczenie Najczcigodniejszego Krzyża Pro Ecclesia et Pontifice.

📸 Fotorelacja R. Olkowski

red.: JN, JR