Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Lichtarze szabatowe

Szabat to cotygodniowe święto trwające od piątkowego wieczoru do zachodu słońca w sobotę. Obchodzi się je na pamiątkę dnia, w którym Pan Bóg odpoczywał po stworzeniu świata. Każdy religijny Żyd jest zobowiązany do naśladowania Boga. Żydzi powstrzymują się w szabat od wszelkiej pracy. Święto rozpoczyna się od zapalenia przez gospodynię dwóch świec, z których pierwsza symbolizuje pamięć o szabacie (Wj 20, 8), a druga jego przestrzeganie (Pwt 5, 12).


Para lichtarzy, plater, odlew, repusowanie, wysokość 32 cm, podstawa 12,5 x 12,5 cm, Henneberg, Warszawa, 1908
MT/H/176/1-2

Prezentowane lichtarze szabatowe zostały wykonane w fabryce Braci Henneberg, założonej przez Juliusza (1835–1907) i Wilhelma (1844–1917) Hennebergów w 1857 r. Firma posiadała swoje sklepy fabryczne w Warszawie, a także w Moskwie, Petersburgu, Tbilisi i Irkucku. Lichtarze w podstawie mają czworobok, wyżej zdobione są motywami roślinnymi, przedstawieniami lwów i Gwiazdami Dawida. Całość wykonana techniką odlewu i platerowania. Na odwrocie podstawy wybita jest punca Fabryki Hennebergów oraz rok wykonania: 1908 


Para Lichtarzy, metal srebrzony, wytłaczanie, repusowanie, wysokość 35 cm, podstawa 13,2 x 13,2 cm, Norblin, Warszawa, 1896-1914 
MT/H/142/1-2


Para Lichtarzy, plater, wytłaczanie, repusowanie, wysokość 36 cm, średnica podstawy 14,5 cm, Fraget, Warszawa,  XIX/XX w.
MT/H/150/1-2Para Lichtarzy, plater, wytłaczanie, repusowanie, wysokość 38,5 cm, średnica podstawy 18 cm, Norblin, Warszawa,  k. XIX w.
MT/H/574/1-2


? Powrót