Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską

Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską

Promocja książki i spotkanie z prof. Jerzym Eislerem

29 maja 2018 r., godz. 17.00, Ratusz w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10)

W spotkaniu wezmą dział: prof. Artur Pasko, prof. Joanna Sadowska, dyrektor Muzeum Podlaskiego Andrzej Lechowski oraz Mirosław Biełaszko, historyk IPN, autor audycji "Białe plamy" w radiowej Trójce

Liczba miejsc ograniczona do 50 osób.

Wstęp 2 zł

Informacje ze strony wydawnictwa Czerwone i Czarne:

Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Synteza historii Polski od 1944 do 1989 roku autorstwa jednego z najbardziej cenionych historyków tego okresu. Jerzy Eisler, którego poczet pierwszych sekretarzy stał się bestsellerem, w najnowszej książce rozważa, czy układ zależności Polski od Związku Radzieckiego należy uznać za wasalny, satelicki, kolonialny, czy też Polska znajdowała się jedynie w radzieckiej strefie wpływów?

Prof. dr hab. Jerzy Eisler urodzony w 1952 r. w Warszawie jest jednym z najlepszych znawców dziejów PRL, a zarazem specjalistą z zakresu najnowszej historii Francji. Od 2002 r. pełni funkcję dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Od wielu lat pozostaje związany z Pracownią dziejów Polski po 1945 r. w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.
Nurt jego badań na temat Francji reprezentują takie prace jak: Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918-1940, Warszawa 1987; Kolaboracja we Francji 1940-1944, Warszawa 1989; Philippe Pétain, Wrocław 1991. W badaniach dotyczących historii politycznej PRL szczególną uwagę poświęcił wydarzeniom Marca 1968 r. Był prekursorem badań na ten temat. Jego książka Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje ukazała się już w 1991 r. Natomiast w 2006 r. wydana została obszerna, bogata faktograficznie i źródłowo monografia Polski rok 1968.
Inne ważne prace tego historyka to: Zarys dziejów politycznych Polski 1944–1989, Warszawa 1992; List 34, Warszawa 1993; Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 2000; „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008; Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC PZPR, Warszawa 2014; Co nam zostało z tamtych lat. Dziedzictwo PRL, Warszawa 2016; Czterdzieści pięć lat, które wstrząsnęły Polską. Historia polityczna PRL, Warszawa 2018
Prof. Eisler jest autorem i współautorem ponad dwudziestu książek, a także ponad trzystu recenzji oraz artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wielokrotnie otrzymywał prestiżowe nagrody za osiągnięcia w dziedzinie historii najnowszej.