Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

LATA SZKOLNE ZOFII BIAŁYNICKIEJ BIRULA

LATA SZKOLNE ZOFII BIAŁYNICKIEJ BIRULA

Wystawa eksponowana od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r.

Na wystawie zaprezentowane zostały zdjęcia i dokumenty dotyczące lat szkolnych jakie spędziła Pani Zofia Białynicka- Birula w Nowogródku oraz Bielsku Podlaskim w latach 1947-1948.  Całość wzbogaca kolekcja ponad 100 egzemplarzy kogutów szklanych, drewnianych, metalowych i porcelanowych zgromadzonych w trakcie licznych podróży. Fotografie, dokumenty oraz kolekcję kogutów zostały przekazane do zbiorów bielskiego muzeum przez Pana Lecha Pileckiego.

 

Niedawno w nasze ręce trafił niezwykły dar. Za sprawą Pana Lecha Pileckiego Muzeum w Bielsku Podlaskim wzbogaciło się o cenną kolekcję kogutów w postaci figurek i rzeźb zebranych przez Panią Zofię Białynicką – Birulę, która przez wiele lat była związana z naszym miastem. Co więcej otrzymaliśmy cenne zdjęcia i dokumenty Pani Zofii, która urodziła się w 1926 roku w Nowogródku, ale przez wiele lat związana była z Bielskiem Podlaskim. W jej mieszkaniu na warszawskich Bielanach, na ścianach wisiało mnóstwo zdjęć z okresu, kiedy żyła w naszym mieście. Zawsze podkreślała, że czas spędzony w szkole w Bielsku Podlaskim, to najpiękniejszy okres jej całego życia. Poniżej prezentujemy biogram – wspomnienie o Pani Zofii napisane przez Pana Lecha Pileckiego. Za dar z całego serca dziękujemy!

 

WSPOMNIENIE


ZOFIA BIAŁYNICKA – BIRULA urodziła się 4 sierpnia 1926 roku w Nowogródku (obecnie Białoruś) w zamożnej ziemiańskiej rodzinie sięgającej znaną nam historią 1793 roku, kiedy Jej Pradziadek Franciszek Osipowicz otrzymał tytuł Szambelana i równocześnie plenipotenta Wojewody Wileńskiego, Michała Hieronima Radziwiłła. Rodzicami Zofii byli: Marta Osipowicz (1889- 1967) oraz Władysław Białynicki Birula (1889-1952) posługujący się herbem rodowym Hołobok, najpierw w czasach międzywojennych, wysoki urzędnik Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, a po wojnie komisarzem ziemskim w Powiatowym Urzędzie Ziemskim w Bielsku Podlaskim, mianowany w 1946 roku przez ówczesnego Ministra Rolnictwa, Stanisława Mikołajczyka.
Zofia Białynicka – Birula Prywatną Szkołę Powszechną ukończyła w Nowogródku zaś w Bielsku Państwowe Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki. Z Bielskiem Jej Rodzina związała się na wiele lat. Tu zamieszkali Jej Rodzice, tu był ich dom i miejscowa Roszarnia, miejsce pracy, którą przez wiele lat kierował Jej Ojciec. Zofia Białynicka – Birula Prywatną Szkołę Powszechną ukończyła w Nowogródku zaś w Bielsku Państwowe Gimnazjum i Liceum im. T. Kościuszki. Z Bielskiem Jej Rodzina związała się na wiele lat.  Tu zamieszkali Jej Rodzice, tu był ich dom i miejscowa Roszarnia, miejsce pracy, którą przez wiele lat kierował Jej Ojciec. Zofia w Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku Podlaskim, bardzo aktywnie udzielała się w życiu swojej Szkoły, a także w Drużynach Harcerskich będąc nawet Harcmistrzem w Bielsku Podlaskim.
Po ukończeniu szkoły w Bielsku Podlaskim przeniosła się do Warszawy, gdzie w 1952 roku ukończyła studia wyższe najpierw w Wyższej Szkole Higieny Psychicznej uzyskując magistra na Wydziale Psychologii Klinicznej, a później w 1958 roku drugie studia na Uniwersytecie Warszawskim uzy