Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Dom Sakowiczów – promocja książki Izabeli Szymańskiej i Wiesława Wróbla

Dom Sakowiczów. Historia domu i posesji przy ul. Warszawskiej 9 w Białymstoku

Promocja książki Izabeli Szymańskiej i Wiesława Wróbla

6 czerwca 2018 r., godz. 17.00, Muzeum Historyczne w Białymstoku (ul. Warszawska 37)

Wstęp 2 zł

Do rąk Czytelników trafia właśnie drugi tom serii wydawniczej „Monografie zabytków Białegostoku”, zainicjowanej pracą poświęconą dziejom domu przy ul. Lipowej 24. Tym razem przedmiotem wspólnych badań, realizowanych przez Izabelę Szymańską i Wiesława Wróbla stał się dom przy ul. Warszawskiej 9. Wspólną cechą obu tomów jest ich analogiczny cel – autorzy pragnęli przybliżyć mieszkańcom Białegostoku mało znaną historię domu, poddając ją wnikliwym, wielowątkowym badaniom źródłowym, dążąc do budowy bardziej precyzyjnego obrazu historii naszego miasta. Niniejsza monografia jest więc kolejnym, ważnym krokiem w tym kierunku i mamy nadzieję, że nie ostatnim.

Dom przy ul. Warszawskiej 9 nie jest zabytkiem de jure, ale trudno nie nazwać go tym mianem, jeśli weźmiemy pod uwagę bogatą historię, która działa się w jego murach i z jego udziałem. Niniejsza publikacja ma za zadanie tą historię odtworzyć i w możliwe szczegółowy sposób, w oparciu o kwerendy archiwalne i biblioteczne, zaprezentować, przywracając jej należne miejsce w ogólnych dziejach Białegostoku.

Książka została podzielona na 8 rozdziałów. Zostały one poświęcone najwcześniejszym dziejom ul. Warszawskiej, historii poszczególnych właścicieli: Krzysztofa Schtultza, Dymitra Wysoczyna, Dominika Ciecierskiego, rodzin Tokarzewiczów, Sakowiczów, Dederków i Młodeckich oraz Ubezpieczeń SA, a także dziejom współczesnym budynku. Książka nie omawia wyłącznie losów posesji i domu. Stanowią one osnowę całej pracy. Nieruchomość jest tylko punktem wyjścia dla omawiania w znacznie szerszym kontekście dziejów poszczególnych właścicieli, z odnotowaniem ich pochodzenia, genealogii, działalności, najważniejszych dokonań itp. Właśnie na tym tle obraz zwykłego domu staje się najbardziej pełny, zyskuje nowe, głębsze znaczenie nie tylko zwykłego budynku, ale miejsca życia naszych przodków, minionych pokoleń białostoczan.