Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

„DOM SZLACHTY. HISTORIA DOMU PRZY UL. LIPOWEJ 24 W BIAŁYMSTOKU”

„DOM SZLACHTY. HISTORIA DOMU PRZY UL. LIPOWEJ 24 W BIAŁYMSTOKU"

Książka autorstwa Wiesława Wróbla
Zapraszamy do białostockiego Ratusza
25 stycznia 2017 r. o godz.17.00 na promocję publikacji

Publikacja wydana została
przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan.
Mecenasem jest Władysław Bojarczyk,
prezes firmy Mark-Bud Sp. z o. o.

W spotkaniu wezmą udział:
Wiesław Wróbel – Autor publikacji
Andrzej Lechowski - Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Sebastian Wicher - Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku
Wiaczesław Szwed - Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie

Książkę będzie można nabyć w Muzeum w cenie 25 zł.

Książka "Dom szlachty. Historia domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku" została poświęcona przedstawieniu bogatej i ciekawej historii zabytkowego domu przy ul. Lipowej 24, kojarzonego powszechnie jako dom "pod Kariatydami". Do tej pory o przeszłości zabytku wiadomo było niewiele. Historyk Wiesław Wróbel, z inicjatywy Władysława Bojarczyka, prezesa firmy Mark-Bud sp. z o. o., będącej aktualnym użytkownikiem budynku, dokonał ponownej rekonstrukcji historii domu w oparciu o archiwa polskie i zagraniczne. W efekcie powstała niewielka monografia, prezentująca szczegółowe dzieje zabytku, której wydawcą jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan. Publikacja obejmuje omówienie początków ul. Lipowej oraz genezę powstania budynku (ok. 1807 r.), osoby pierwszych właścicieli, okoliczności zorganizowania w nim siedziby marszałka szlachty (najpierw Obwodu Białostockiego, a później powiatu białostockiego), funkcjonowanie tej instytucji do 1915 r., wreszcie losy zabytku w okresie międzywojennym i powojenny oraz dzieje najnowsze. Monografia ma charakter naukowy, zaopatrzona jest w przypisy odsyłające do źródeł i uszczegóławiające treść książki, którą wzbogacono także o zestaw ilustracji ukazujących dom przy ul. Lipowej 24 na przestrzeni dwóch stuleci. Książka została pomyślana jako pierwszy tomik z serii „Monografie zabytków Białegostoku”, w ramach której planuje się wydawanie kolejnych monografii najważniejszych zabytków naszego miasta.