Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Nowy portal www.podlasiebranickich.pl

Muzeum Podlaskie w Białymstoku przywiązuje szczególną wagę do postaci Jana Klemensa Branickiego, jednego z najzamożniejszych magnatów osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, właściciela rozległych dóbr, na Podlasiu skupionych wokół Białegostoku, Choroszczy i Tykocina. Jego aktywna działalność w wielu dziedzinach wciąż skupia uwagę badaczy, którzy w swoich dociekaniach zajmują się świeckimi i sakralnymi fundacjami hetmana, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym.

W październiku 2021 r. obchodziliśmy 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego, natomiast we wrześniu bieżącego roku 333. rocznicę urodzin Hetmana. W tym okresie Muzeum Podlaskie zorganizowało wiele wydarzeń naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych ukazujące rolę rodu Branickich–Gryfitów w dziejach Podlasia.

Obchody rocznicowe to także dobra okoliczność do stworzenia platformy cyfrowej pod nazwą podlasiebranickich.pl. Jej celem jest powstanie wirtualnej przestrzeni, gdzie zostanie zebrane w jednym miejscu i udostępnione cyfrowo rozporoszone dziedzictwo kulturowe po rodzie Branickich. Projekt zakłada stworzenie bazy zdjęć i opisów cennych pamiątek i zasobów archiwalnych, o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym, w skład których wchodzą: dokumenty archiwalne, obiekty architektoniczne, dzieła sztuki itp. Na stronie znajdą się zabytki nie tylko ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ale też różnych instytucji świeckich i kościelnych, które dołączyły do projektu.

Chcielibyśmy, aby portal był ogólnodostępnym kompendium wiedzy skierowanym do pracowników sektora kultury, nauki oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o dziedzictwie Branickich na Podlasiu.

Podlasiebranickich.pl jest projektem o charakterze otwartym. Jego powodzenie w dużej mierze zależy nie tylko od zaprzyjaźnionych instytucji świeckich czy kościelnych, ale przede wszystkim od tych wszystkich, którzy szukają śladów Jana Klemensa Branickiego oraz jego rodu w bliższej i dalszej okolicy. Każdego, kto chciałby podzielić się z nami interesującą informacją na temat dziedzictwa Branickich, zapraszamy do skontaktowania się z redaktorami strony, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne zasoby. 

kontakt@podlasiebranickich.pl

Nowoczesna platforma, stanowiąca zbiór rozproszonych zabytków pozostałych po rodzie Gryfitów, będzie stanowiła zachętę nie tylko do odwiedzin Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Choroszczy czy Tykocina, gdzie znajdują się główna siedziba i oddziały Muzeum, ale również do dłuższego pobytu w naszym województwie.

Fotorelacja z oficjalnej prezentacji strony:

 

Partnerzy:

  

Patronat medialny: