Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

INFORMATYK – oferta pracy

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zatrudni osobę na stanowisku INFORMATYKA

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe informatyczne (licencjat, inżynier lub magister).
 2. Obsługa serwerów i serwerów baz danych.
 3. Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem informatycznym.
 4. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w systemach informatycznych.
 5. Znajomość zagadnień związanych z obsługą backupu danych.
 6. Dobra organizacja pracy własnej.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Wdrażanie zakupionego sprzętu i nadzór nad sprawnym działaniem sprzętu komputerowego, multimedialnego (infokioski, projektory, dyski sieciowe, tablice interaktywne, stoły multimedialne, podpisy elektroniczne itp.) i oprogramowaniem.
 2. Administrowanie sieciami komputerowymi w każdym z oddziałów Muzeum.
 3. Wdrażanie oprogramowania, naprawianie skutków błędów sprzętowych i eksploatacyjnych.
 4. Pomoc przy wyborze i zakupie sprzętu komputerowego. Nadzór nad warunkami w jakich sprzęt pracuje i jego konserwacja. Ocena zasadności i realizacja zakupu oprogramowania oraz sprzętu komputerowego.
 5. Wdrażanie oprogramowania standardowego, szkolenie pracowników w zakresie oprogramowania niestandardowego.
 6. Sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem systemów informatycznych służących do przetwarzania danych oraz bezpieczeństwem sieci teleinformatycznej Muzeum.
 7. Tworzenie kopii zapasowych z systemów informatycznych służących do przetwarzania danych, sprawowanie kontroli nad sprawnym działaniem serwerowni i serwerów.
 8. Pełnienie funkcji administratora systemów informatycznych w oparciu o posiadaną instrukcję bezpieczeństwa systemów informatycznych.
 9. Obsługa programu MONA do cyfrowej digitalizacji zbiorów.

Warunki pracy:

1. Praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę.

2. Praca będzie wykonywana w działach i oddziałach Muzeum Podlaskiego.

Oferty powinny zawierać:

 1. CV.
 2. Kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopie ukończonych kursów, posiadanych certyfikatów.
 3. Oświadczenie że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) zgodnie z załączonym wzorem - pobierz oświadczenie.

Dokumenty prosimy składać do 22.06.2018r. osobiście w Dziale Kadr lub Sekretariacie Muzeum Podlaskiego w Białymstoku ul. Rynek Kościuszki 10, lub pocztą na adres: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz – Rynek Kościuszki 10 15-426 Białystok.