Izabela i Jan Klemens Braniccy. Powrót po latach – pierwsza publiczna prezentacja portretów Branickich

10 stycznia 2018 r., godz. 17.00, Ratusz (Rynek Kościuszki 10)

Zapraszamy na pierwszą publiczną prezentację portretów Izabeli i Jana Klemensa Branickich, zakupionych w grudniu 2017 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku.

Prelekcję wygłosi st. kustosz Joanna Tomalska-Więcek, kierownik Działu Sztuki  Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, która znalazła informację o wystawieniu portretów na sprzedaż przez monachijski dom aukcyjny Hampel.

– Wizerunki obojga Branickich pojawiają się na rynku antykwarycznym bardzo rzadko – mówi Joanna Tomalska-Więcek, kierownik Działu Sztuki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. – W zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku znajdowały się do tej pory tylko pojedyncze portrety Branickich – kopie namalowane przez artystów obdarzonych dalekim od mistrzostwa talentem lub wypożyczone z innych zbiorów muzealnych. Para portretów zakupionych w grudniu 2017 r. przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku, to prawdziwy rarytas  –  tym większy, że obrazy wyszły spod ręki artysty wysokiej klasy. Tożsamość autora jest przedmiotem badań. Portrety były oznaczone jako anonimowe – zachowały się jednak tabliczki, które mogą zawierać cenne wskazówki do dalszych poszukiwań.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną najnowsze ustalenia na temat autorstwa, czasu powstania i okoliczności nabycia dzieł. Będzie można też porównać zakupione obrazy z kilkudziesięcioma innymi portretami Branickich, które znajdują się w polskich zbiorach muzealnych.

Wstęp: 2 zł

Joanna Tomalska-Więcek – historyk sztuki, kustosz Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, autorka wielu wystaw muzealnych i publikacji naukowych oraz popularnonaukowych, poświęconych kulturze Białegostoku i regionu. Jest m.in. współautorką wydawnictw „Białystok nie tylko kulturalny” i „Malarstwo polskie”, autorką książek „Ikony w zbiorach prywatnych i muzealnych” i „Malarze Podlasia”. Bada i popularyzuje środowisko białostockich malarzy żydowskiego pochodzenia w okresie międzywojennym – przygotowała pierwszą białostocką wystawę prac Bencjona Rabinowicza. Od lat stara się przywracać pamięć o niegdysiejszym bogactwie kulturowym Podlasia.