Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Kapliczki. Dziedzictwo kulturowe

WYSTAWA PLENEROWA 
KAPLICZKI. DZIEDZICTWO KULTUROWE

16 lipca – 29 sierpnia 2021

Kuratorzy: Bartosz Ślizewski, Ewa Zalewska
Aranżacja: Ewa Zalewska, Grzegorz Korzeniewski

Muzeum Ikon w Supraślu organizuje wystawę plenerową KAPLICZKI. DZIEDZICTWO KULTUROWE, aby zwrócić uwagę na zanikający element krajobrazu, jakim są przydrożne kapliczki.

Wystawa prezentuje kapliczki wykonane przez współczesnych artystów. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni artyści z Polski, Ukrainy i Serbii w większości związani z Międzynarodowymi Warsztatami Ikonograficznymi w Nowicy. Każdy z artystów sam wyznaczył temat pracy. Pomimo zastosowania jednego, wspólnego dla wszystkich formatu drewnianego podobrazia umieszczonego w metalowym zadaszeniu, powstały prace bardzo różnorodne. Stanowią wielką rozpiętość stylu wykonania, charakterystycznego dla poszczególnych twórców. Są pośród kapliczek wizerunki nawiązujące do ikony rybotyckiej, obrazy inspirowane twórczością ludową, dzieła opatrzone dodatkami podkreślającymi atrybuty przedstawionego świętego, po ikony współczesne, oszczędne w środkach wyrazu, a także te czerpiące z kanonicznych przedstawień. W kapliczkach znajdują wizerunki Matki Bożej, Chrystusa, a także świętych Kościołów chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Kapliczki rozmieszczone w różnych miejscach – przy instytucjach kultury, edukacji, jak również związanych z kultem – tworzą ścieżkę prowadzącą zwiedzających i turystów do niektórych spośród miejsc wartych zobaczenia i odwiedzenia w Supraślu.

Szlak kapliczek:

→ PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Św. Krzysztof // autor: Danylo Movchan

Św. Onufry // autor: Yaryna Movchan

→ MUZEUM IKON ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO

Św. Pelagia Antiocheńska // autor: Anna Motowicka

Chrystus Pantokrator // autor: Sergij Radkevych

Św. Franciszek // autor: Borys Fiodorowicz

Pokrow – Opieka Matki Bożej // autor: Roman Zilinko

→ MUZEUM SZTUKI DRUKARSKIEJ I PAPIERNICTWA

Kuszenie Ewy // autor: Albina Yaloza

→  URZĄD MIEJSKI

Chrystus „Pałające serce” // autor: Ulyana Tomkevych

→  LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

Mandylion // autor: Monika Jerominek

Św. Mikołaj // autor: br. Marcin Świąder OFMCap

→ BIBLIOTEKA CENTRUM KULTURY i REKREACJI

Matka Boża Kazańska // autor: Sylwia Perczak

Tron Łaski // autor: Andrij Vinnichok

Św. Charbel // autor: Timur Karim

→  KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Matka Boża Eleusa // autor: Anna Makać

→  TEATR WIERSZALIN

Noc // autor: Ostap Lozynskyj

Św. Wilgefortis // autor: Maria Mayko