Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

KONCERT Z HISTORIĄ

Wykonawcy:
Włodzimierz Promiński - skrzypce
Katarzyna Makal - Żmuda - fortepian

Program
JOHANNES BRAHMS - Sonata d-moll op. 108
Allegro
Adagio
Un poco presto e con sentimento
Presto agitato

CESAR FRANCK - Sonata A-dur
Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo-Fantasia: Ben moderato
Allegretto poco mosso

Katarzyna Makal-Żmuda
Pianistka i kameralistka, kształciła się w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, a następnie w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, w klasie fortepianu ad. Joanny Domańskiej i ad. Marka Drewnowskiego. Umiejętności pianistyczne doskonaliła także pod kierunkiem prof. Jerzego Godziszewskiego na Podyplomowym Studium Instrumentalistyki w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Czynnie uczestniczyła w kursach i warsztatach pianistycznych prowadzonych przez Kevina Kenner, Włodzimierza Obidowicza, Dominika Merlet, Adama Wodnickiego, Josepha Banowetza.
W 1994r. została Laureatką IV Międzynarodowego Festiwalu Pianistycznego im. Józefa Hofmanna w Nałęczowie. W 2001r. otrzymała nagrodę dla akompaniatora podczas I Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Antano Kucingio w Wilnie. Wielokrotnie otrzymywała również dyplomy za wyróżniający się akompaniament na konkursach muzycznych w Warszawie, Olsztynie, Malborku, Ełku, Olecku i Sochaczewie.
Dokonała kilku nagrań płytowych. Płyta Polish Violin Sonatas – Żeleński, Noskowski, nagrana wspólnie z Włodzimierzem Promińskim, wydana przez wytwórnię fonograficzną MUZA Polskie Nagrania, otrzymała nominację do nagrody „Fryderyk 2012” w kategorii Album Roku Muzyka Kameralna. Nagrała również utwory Zbigniewa Popielskiego – na fortepian solo oraz na fortepian i saksofon, wspólnie z Aliną Mleczko, wydane przez Apollo Records. Wykonała także partię fortepianu w nagraniach płytowych chóru Schola Cantorum Bialostociensis pod dyrekcją prof. Violetty Bieleckiej.
Dla Programu 2 Telewizji Polskiej nagrała utwory fortepianowe Józefa Kofflera do audycji pt. „ Portret z pamięci – Józef Koffler”. Jej występy były również kilkakrotnie rejestrowane przez Telewizję Białystok min. Andante spianato i Wielki Polonez Es – dur Op.22 Fryderyka Chopina, który wykonała wraz z Orkiestrą Filharmonii Białostockiej pod dyrekcją Romana Zielińskiego.
Katarzyna Makal – Żmuda prowadzi ożywioną działalność koncertową, kameralną i solową. Występowała min. z Włodzimierzem Promińskim, Krzysztofem Koziatkiem, Urszulą Marciniec – Mazur, Andrzejem Ładomirskim, Bogdanem Makal , Marią Mitrosz, Monique Krajan, Michaelem Wulker, Joanną Dudzik, Aliną Mleczko, Rafałem Dudzik, Krzysztofem Sokołowskim. Wraz wiolonczelistką Moniką Łukawską i klarnecistą Marcinem Łukawskim współtworzy Trio Camerata Masuriensis.
Jest autorką publikacji z dziedziny pianistyki i kameralistyki fortepianowej, wydanych przez Wydawnictwo UMFC. Uczestniczyła w pracach Jury konkursów pianistycznych i kameralnych w Olsztynie, Grajewie i Jeleniej Górze. Jako akompaniatorka, zapraszana była także do współpracy podczas warsztatów wokalnych i skrzypcowych w Miliczu i Elblągu.
Aktualnie mieszka w Ełku, gdzie naucza gry na fortepianie w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych. Jej uczniowie wielokrotnie zdobywali nagrody i wyróżnienia na konkursach pianistycznych. W 2011r. otrzymała Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.
Od 1997r. związana jest z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina – Wydział Instrumentalno – Pedagogiczny w Białymstoku, gdzie obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Wokalistyki.
Od 2007r. pełni funkcję prezesa Mazurskiego Stowarzyszenia Muzycznego Camerata. Jest organizatorem Międzynarodowego Konkursu Duetów Fortepianowych w Ełku. W 2012r. odebrała Nagrodę Starosty Ełckiego „Ełcki Bocian” przyznaną w kategorii Kultura i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego.

Włodzimierz Promiński
Wychowanek Szkoły Muzycznej w Opolu w klasie skrzypiec Karola Reimana. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Warszawie w klasie Franciszka Jurysa. Studiował kameralistykę w Hochschule für Musik w Kolonii w klasie Amadeus Quartet, w Berlinie pod kierunkiem Eberharda Feltza i w Detmold u Ernsta Mayer-Schierninga. Prymariusz założonego w 1984 roku KWARTETU CAMERATA. Laureat międzynarodowych konkursów: w Tokio (1989), Monachium (1990) oraz w Paryżu (1990 I nagroda). Za swą działalność otrzymał w 1991 roku Nagrodę im. St. Wyspiańskiego. Nagrania płytowe (DUX, Ricercar, Koch, Thorofon) otrzymały szereg wyróżnień, wśród nich tytuł Płyty Roku 1995 miesięcznika "Studio", Diapason d'Or (1994) za muzykę kameralną Gillaume Lekeu nagraną w firmie Ricercar, nagrodę „Fryderyk” (1999), Sforzando (miesięcznik "Crescendo"1995) oraz „Pizzicato Supersonic Award" w Luksemburgu (2009).
W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej. Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Prowadzi też klasy skrzypiec w Zespole Szkół Muzycznych im. G. Bacewicz w Warszawie oraz w ramach kursów mistrzowskich w Gorlicach i Opolu (wcześniej w Głuchołazach).