Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

72. Kongres Esperantystów Chrześcijan w Białymstoku

Pod hasłem „Dialog między religiami” odbędzie się w dniach od 5 do 12 sierpnia 72. Kongres Esperantystów Chrześcijan. Tym razem na Białostocczyźnie.

Kongresy odbywają się corocznie w różnych krajach świata przy wsparciu lokalnych organizacji esperantystów. Spotkania mają udowodnić, że język esperanto może być wykorzystany do pojednania ludzkości na całym świecie.

Głównym założeniem tegorocznego wydarzenia, jest ukazanie bogactwa kulturowego i religijnego Podlasia. Program kongresu jest bogaty, poza licznymi prelekcjami w językach esperanto i polskim, projekcjami filmów, nie zabraknie też zwiedzania podlaskich miast i miasteczek. Kongres rozpocznie się w Białymstoku 5 sierpnia. W kolejnych dniach:

Niedziela (06.08)

Białystok

 • 7:45 - Wspólna modlitwa 

 • 09:15 - Uroczyste rozpoczęcie Kongresu w sali konferencyjnej seminarium AWSD

 • 09:30 - Wykład wprowadzający prezesa KELI (Kristana Esperantista Ligo Internacia) Philippe Cousson’a - Reinterpretacja religii

 • 10:30 - Daniel Sjargi - Działalność misyjna białostockich baptystów w Bośni, Kenii i na Ukrainie

 • 11:30-12:30 - Nabożeństwo protestanckie w sali konferencyjnej AWSD

 • 13:15 - Wizyta w Centrum im. Ludwika Zamenhofa. Wykład Dariusza Szady Borzyszkowskiego - "Białystok w sercu każdego Żyda na świecie"

 • Wizyta we współczesnej cerkwi św. Męczennika Dymitra Sołuńskiego

 • 16:20 - Spacer przez Białystok pod pomnik młodego Ludwika Zamenhofa

 • 17:00 - Nabożeństwo katolickie w białym kościółku przy białostockiej katedrze  

 • 19:00 - Mały konkurs wiedzy o Ludwiku Zamenhofie (sala telewizyjna)

 • Projekcja filmu "Sprawa Chrystusa"

 • Wspólna modlitwa

Poniedziałek (07.08)
Tykocin

 • 7:45 - Wspólna modlitwa

 • W Wielkiej Synagodze w Tykocinie: 
  Wykład Jana Maciejewskiego - Historia Żydów tykocińskich
  Wykłady Elyahu Josela: "Jak zostać rabinem" i "Dlaczego Żydzi nie uznają Jezusa za prawdziwego Mesjasza"

 • Spotkanie z burmistrzem Tykocina Mariuszem Dudzińskim w mieście i odsłonięcie nowej tablicy pamiątkowej ku czci rodziny Zamenhofów i spacer po miasteczku

 • Wizyta w Europejskiej Wsi Bocianiej Pentowo

 • 19:00 - Mały konkurs wiedzy o Hebrajczykach (sala telewizyjna)

 • Projekcja filmu "Ida"

 • Wspólna modlitwa

Wtorek (08.08)
Białystok, Wasilków

 • 7:45 - Wspólna modlitwa

 • Wykłady w Sali konferencyjnej AWSD:
  9:00-10:00 - Ágnes Ráczkevy-Eötvös – Koło Biblijne
  10:00 - Jarosław Parzyszek - O hillelizmie i humanizmie Zamenhofa
  10:30 - Bengt Olof Åradsson - Szwedzka święta Elżbieta
  11:00 - Janusz Robionek - Życie religijne w Kościele na przykładzie Instytutu Braci Szkół Chrześcijańskich
  11:30 - Gregorio Jekel - Problemy tłumaczeniowe esperanto - Biblia hebrajska

 • 13:15 – Wizyta w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie i spotkanie z kustoszem sanktuarium ks. Alfredem Butwiłowskim

 • Spotkanie z burmistrzem Wasilkowa Adrianem Łuckiewiczem

 • Wykład Grażyny Barszczewskiej – Sanktuarium Święta Woda

 • Wykład Anny Mocarskiej – Góry Krzyży na świecie

 • Wykład Niny Pietuchowskiej – Starożytni Brytyjczycy w Polsce

 • 17:00 - Nabożeństwo katolickie/Doroczne spotkanie KELI

 • Piknik w lesie

Środa (09.08)
Kruszyniany

 • 7:45 - Wspólna modlitwa

 • Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach
  Spotkanie z Bronisławem Talkowskim – przewodniczącym Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej
  Wykład imama Janusza Aleksandrowicza - Co warto wiedzieć o religii islamskiej?
  Wykład Viviany Iserni - "Kontrast stereotypów i uprzedzeń wobec islamu lub innych religii"

 • Zwiedzanie meczetu i cmentarza

 • Powrót do Białegostoku i zwiedzanie tamtejszego meczetu

 • 19:00 - Konkurs wiedzy o muzułmanach (sala konferencyjna)

 • Koncert dziecięco-młodzieżowego zespołu tatarskiego "Buńczuk"

 • Wspólna modlitwa

Czwartek (10.08)
Białystok

 • 7:45 - Wspólna modlitwa

 • 9:00 - Jarosław Parzyszek – Protestanci i dzieje kościoła św. Wojciecha w Białymstoku

 • 9:30 - Jerzy Jurczyński – Język staroprawosławny w cerkwi pełni podobną rolę jak esperanto wśród esperantystów na całym mieście

 • 10:00 - Oldřĭch Arnošt Fischer – Adaptacja Romów – ciernista droga

 • 10:30 – projekcja filmu "10 lat Biblioteki Esperanckiej"

 • Projekcja filmu "Dzień języka ojczystego"

 • Projekcja filmu "Gwiazda Dobrej Nadziei" Romana Dobrzyńskiego

 • 13:00 - Spacer po mieście

 • 19.00 - Mały konkurs wiedzy o Esperanto
  Koncert zespołu "Frey Lech Band"

 • Wspólna modlitwa

Piątek (11.08)
Supraśl

 • 7:45 - Wspólna modlitwa

 • 10:00 - Zwiedzanie Muzeum Ikon w Supraślu

 • Wizyta w Akademii Supraskiej i projekcja filmu "U źródeł klasztoru w Supraślu"

 • Spacer z przewodnikiem po Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy

 • Spotkanie z burmistrzem Supraśla Radosławem Dobrowolskim w bibliotece Centrum Kultury i Rekreacji

 • Spacer po mieście

 • 19:00 - Konkurs wiedzy o prawosławiu

 • Wieczór pożegnalny - poezja Haliny Kuropatnickiej - Salamon i…

 • Wspólna modlitwa

Bazą Kongresu będzie Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku, a kolejne sesje odbędą się w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w Białymstoku, w Wielkiej Synagodze w Tykocinie, w Monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu, w Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Świętej Wodzie oraz Centrum Edukacji i Kultury Muzułmańskiej Tatarów Polskich w Kruszynianach.

Honorowy patronat:
Metropolita białostocki abp Józef Guzdek, prawosławny abp Białostocki i Gdański Jakub,

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Organizatorzy:

  
Fundacja im. Ludwika Zamenhofa i Białostockie Towarzystwo Esperantystów.

Współorganizatorzy:  
Miasta: Tykocin, Supraśl i Wasilków.
Kolorowe logo Wrót Podlasia. 
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku.


Miasto Białystok

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
 
Białostocki Ośrodek Kultury i Białostocka Komunikacja Miejska.

red.: JR