Konsultacje społeczne dotyczące projektu pt.” Podlaskie Muzeum Archeologiczne. Rewitalizacja zabytkowej stajni na siedzibę Muzeum”.