MATERIA RZEŹBY i SZTUKA W CIENIU PRL-u

Materia rzeźby
Dydaktycy Zakładu Rzeźby i Ceramiki prof. Adama Myjaka
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie


Zbigniew Stanuch, Zobacz-cisza, technika własna

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r. 

Prezentacja składa się z obiektów czworga artystów, którzy mają już na swoim koncie znakomite osiągnięcia twórcze. Są laureatami wielu prestiżowych nagród na ogólnopolskich wystawach i konkursach. Pełni pasji i zaangażowania w swoja pracę twórczą wierzą, że forma rzeźbiarska ma wciąż wiele możliwości kreacyjnych. Świadomie używają tradycyjnych materiałów, takich jak brąz, kamień, metal, terakota, poszukując w tej klasycznej materii nowych oryginalnych rozwiązań.  Wystawa udowadnia, że współczesna rzeźba ma jeszcze wiele do przekazania i potrafi budzić ogromne emocje.
Prof. Adam Myjak

Uczestnicy wystawy: Dr Alicja Kupiec, dr Zbigniew Stanuch, mgr Tomasz Krzpiet, mgr Radosław Skóra.

Sztuka w cieniu PRL-u


Wiesław Szamborski, Człowiek w aucie

Wystawa czynna do 15 sierpnia 2017 r. 

Po okresie socrealizmu, który według władzy był obowiązującą i jedynie słuszną zasadą w sztuce polskiej, wyczekiwana liberalizacja umożliwiła rozwój szeroko pojętej sztuki nowoczesnej. Czerpiąc z zachodnich wzorców, polscy artyści tworzyli  w klimatach surrealizmu, ekspresjonizmu, nowej konfiguracji, czy popartu.
Na wystawie zobaczymy prace czołowych malarzy, m.in. W. Szamborskiego, A. Lenicy, J. Tchórzewskiego, J. Lebensteina oraz twórców wywodzących się z białostockiego środowiska artystycznego m.in. M. Wołkowyckiego, A. Szymaniuka, J. Lengiewicza, A. Welsa, J. Gniatkowskiego, S. Rybiego. Prezentowane dzieła pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.