Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

MUZEUM BŁ. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W OKOPACH BĘDZIE ODDZIAŁEM MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

List intencyjny w sprawie powołania Muzeum Ks. Jerzego Popiełuszko w Okopach – Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku podpisali w czwartek w Warszawie w obecności ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz marszałka województwa podlaskiego, Artura Kosickiego, przedstawiciel Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” Józef Popiełuszko oraz dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Waldemar Wilczewski.

Celem Muzeum będzie gromadzenie, przechowywanie, opracowanie i udostępnianie materiałów związanych z życiem działalnością i spuścizną błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz prowadzenie badań naukowych i działań edukacyjnych poświęconych czasom życia ks. Jerzego Popiełuszki.

Prof. Piotr Gliński nie kryje, że jest zwolennikiem budowy muzeum poświęconego pamięci legendarnego  kapelana „Solidarności” w miejscu jego urodzenia. Muzeum w Okopach to jeden z ponad 80 projektów muzealnych, w które MKIDN jest obecnie zaangażowane, tworząc sieć nowoczesnych instytucji muzealnych na stulecie polskiej niepodległości. „Obok wielkich muzeów narracyjnych, takich jak Muzeum Historii Polski czy Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, prowadzimy szereg projektów mniejszych, muzeów biograficznych, poświęconych bohaterom naszej historii najnowszej, których pamięć chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia” – mówił podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego minister kultury.

Podkreślał, że lokalizacja takich muzeów w miejscach związanych z życiem ich patronów sprawia, że nabierają one dodatkowego wymiaru. „Z jednej strony pozwalają lepiej zrozumieć, w jakim otoczeniu żyli, jakimi wartościami się kierowali na co dzień, a zatem także - skąd się brały ich życiowe wybory. Z drugiej – takie instytucje integrują lokalną społeczność, pozwalają na nowo odnajdywać korzenie miejscowej wspólnoty, przybliżają lokalną historię. I takim miejscem, mam nadzieję, stanie się Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Bo trzeba jechać do źródeł, do Suchowoli, do Okopów właśnie, żeby zrozumieć wybory i niezłomność Księdza Jerzego” – zaznaczał prof. Gliński. Zwrócił się też do przedstawicieli Fundacji im. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro”, do rodziny bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, z podziękowaniem za ich zaangażowanie na rzecz upamiętnienie Brata i Stryja i za aktywne działanie na rzecz powołania muzeum Jego pamięci.  

Idea budowy muzeum w Okopach zrodziła się podczas obchodów 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego Popiełuszki. W ciągu tego czasu Fundacja przeprowadziła szereg spotkań, konsultacji, prezentacji i analiz, ale dopiero w wyniku zawartego porozumienia i przychylności Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego, czyli instytucji współprowadzących Muzeum Podlaskie w Białymstoku, pomysł będzie mógł nabrać realnych kształtów.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko

Ksiądz Jerzy Popiełuszko urodził się w Okopach k. Suchowoli 14 września 1947 r. Był synem Marianny i Władysława, którzy prowadzili tam gospodarstwo rolne. Od 1954 r. uczył się w szkole w Suchowoli, w miejscowym kościele był ministrantem, w latach 1961-65 uczył się w suchowolskim liceum ogólnokształcącym. Tu zdał maturę, a potem wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

Po powstaniu Solidarności ks. Popiełuszko stał się jej duchowym przywódcą, był duszpasterzem krajowym ludzi pracy, a także służby zdrowia. Po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, był systematycznie nękany i inwigilowany przez SB i MO. Zginął zamordowany jesienią 1984 r. Uroczystość beatyfikacji ks. Popiełuszki odbyła się w 2010 r.