Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

edukacja – oferta dla grup zorganizowanych

Zajęcia prowadzone są dla grup liczących nie więcej niż 25 osób.
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie, przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
tel. 85 74 82 119, kom. 517 484 349

Obowiązują następujące opłaty:

lekcja muzealna

  • dzieci i młodzież szkolna – 6 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
  • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

zajęcia interaktywne

  • dzieci i młodzież szkolna - 7 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby
  • grupy przedszkolne - 4 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby

SPECJALNA OFERTA EDUKACYJNA

Dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VIII

WSPOMINKI BIAŁOSTOCKIE. SPACER HISTORYCZNY PO CMENTARZU FARNYM. 

Uczestnicy poznają historię cmentarza i miejsca pochówków zasłużonych i ważnych Białostoczan. Dla uczczenia ich pamięci uczniowie zapalą znicze, w nawiązaniu do tradycji Święta Zmarłych obchodzonych 1 i 2 listopada. Każdy uczestnik zajęć otrzyma mapę cmentarza wraz z zaznaczonymi nagrobkami białostoczan, o których będzie mowa na zajęciach.

21-25 października 2019 r.
Czas trwania: około 60 minut.

Koszt: bilet ulgowy w cenie 7 zł od osoby (Z kartą Dużej Rodziny 2 zł). Opiekunowie bezpłatnie.
Ilość uczestników: maksymalnie 25 osób
Termin i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami grup.

Prosimy o zgłaszanie grup z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: kom. 517 484 349, 85 748 21 19

DWIE OKUPACJE - BIAŁYSTOK W LATACH 1939-1945

Lekcja muzealna dla klas IV – VIII szkół podstawowych w oparciu o wystawę Wrzesień 39 w niemieckiej propagandzie

Czas trwania: około 60 minut.

Koszt: 6 zł od osoby.

Zapisy na spotkanie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów:
517 484 349, 85 748 21 19

MUZEUM NA WESOŁO

Zajęcia interaktywne dla grup przedszkolnych i klas 0 – 3 szkół podstawowych

Muzeum Historyczne w Białymstoku przygotowało dla młodzieży szkolnej wszechstronną i barwną ofertę zajęć edukacyjnych. Spotkania prowadzone w formie warsztatów interaktywnych mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej kreatywności uczestników, zachęcając tym do poznawania historii naszego regionu.

Zapraszamy do udziału w całym cyklu sześciu zajęć. Można też wybrać jeden z tematów, które przedstawiamy poniżej.

Czas trwania zajęć: ok. 60 min.

MOJA PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM

To zajęcia związane z pracą w muzeum. Dzieci podczas zajęć dowiadują się jaką rolę spełnia muzeum i kto w nim pracuje. Oglądają nasze wystawy stałe i czasowe. Bawiąc się w muzealników badają i opracowują eksponaty.

LEGENDA O KSIĘCIU GEDYMINIE

Uczestnicy poznają legendę o założeniu miasta i historię powstania Białegostoku. Omawiają elementy herbów w odniesieniu do herbu Białegostoku. Przebieg zajęć urozmaicają zagadki i łamigłówki utrwalające nową wiedzę.

ODWIEDZINY U JANA KLEMENSA I IZABELI BRANICKICH

Uczestnicy spotkania poznają historię Białegostoku za czasów Jana Klemensa Branickiego w oparciu o widowisko multimedialne „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł. Animacja „światło – dźwięk” przeniesie widza w sam środek „Wersalu Północy” – jednej z najpiękniejszych rezydencji magnackich Rzeczypospolitej. Dzieci przyjrzą się barokowym strojom, a następnie zaprojektują własne kreacje ubiorów szlachcica i szlachcianki. Zajęcia urozmaici koncert muzyki barokowej nagrany w auli Pałacu Branickich.

Widowisko multimedialne „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł sfinansowano ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

POZNAJEMY BIAŁYSTOK

Ruszajmy razem w niepowtarzalną podróż w czasie, dzięki niezwykłemu multimedialnemu widowisku! Przejdźmy się ulicami nieistniejącego już miasta by lepiej poznać jego historię i przestrzeń. Poznajmy warunki życia codziennego naszych przodków. Uczestnicy spotkania wykorzystując rozmaite techniki plastyczne wykonają własny plan Białegostoku z uwzględnieniem najważniejszych zabytków miasta. Widowisko multimedialne „Wersal Północy” wśród dźwięków i świateł sfinansowano ze środków budżetu Miasta Białegostoku.

JAK TO Z PIENIĄDZEM BYŁO...

Uczestnicy poznają historię pieniądza jako środka płatniczego. Dowiedzą się czym zajmuje się numizmatyka, poznają podstawowe pojęcia z jej zakresu. Zaprojektują monety i banknoty, a także sami „wybiją” żetony pamiątkowe, co przybliży im technikę powstawania monet.

SYMBOLE NARODOWE

W czasie spotkania zastanowimy się czym są symbole narodowe, kiedy i jak się ich używa oraz gdzie można je spotkać. Uczestnicy poznają tradycje związane z polskimi symbolami narodowymi: flagą, godłem oraz hymnem. Nie zabraknie również zajęć plastycznych, które pozwolą utrwalić nabytą wiedzę. 


CIEKAWOSTKI EDUKACYJNE

Zajęcia interaktywne dla uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)

czas trwania 60 min.

SECESYJNY DESIGN

Podczas tego niezwykłego spotkania dzieci zostaną wprowadzone w świat aranżacji, kolorów, wzorów i stylów dekoracyjnych typowych dla europejskiej secesji. Na podstawie wystawy „W białostockiej kamienicy” dzieci wykonają trójwymiarową makietę prezentującą wnętrza mieszczańskiego domu, bądź zaprojektują i ozdobią paspartu do zdjęć, wykorzystując techniki tłoczenia.
Cena zajęć: 7 zł od osoby (w koszt zajęć wliczona jest cena makiety (5 zł) i bilet ulgowy (2 zł).

BEZPIECZNE PIENIĄDZE. CO KAŻDY O PIENIĄDZU WIEDZIEĆ POWINIEN 

W trakcie zajęć dzieci zapoznają się ze znajdującymi się w obiegu banknotami i monetami polskimi. Poznają ich zabezpieczenia: znak wodny, nitka zabezpieczająca, druk recto-verso, druk zmienny optycznie, farba opalizująca, etc. Kulminacją zajęć będzie zaprojektowanie i wykonanie własnych banknotów wyposażonych w zabezpieczenia takie jak wizerunki czytelne jedynie w ultrafiolecie czy, znaki wodne.

Cena zajęć: 7 zł od osoby.


LEKCJA MUZEALNA Z ZESZYTEM EDUKACYJNYM

BIAŁYSTOK WKRACZA W NIEPODLEGŁOŚĆ

Lekcja muzealna z zeszytem edukacyjnym „Białystok wkracza w niepodległość” dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzą się, dlaczego Białystok odzyskał wolność dopiero w 1919 roku i jakie wydarzenia się z tym wiązały. W trakcie zajęć wykorzystany będzie zeszyt edukacyjny zawierający informacje historyczne i zadania pozwalające utrwalić wiedzę.

Cena zajęć: 9 zł od osoby (6 zł bilet wstępu + koszt zeszytu 3 zł).

Zeszyt edukacyjny „Białystok wkracza w niepodległość” to wydawnictwo Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przygotowane z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 10 roku życia.

Stanowi ono kompendium wiedzy dotyczącej wyzwolenia Białegostoku. Skupia się nie tylko wokół najważniejszych wydarzeń z tamtego okresu, ale także na przeżyciach samych mieszkańców, którzy musieli zmierzyć się z wieloma trudnościami.

Publikacja w sposób przystępny pokazuje uczniom, dlaczego białostoczanie mogli się cieszyć wolnością dopiero w 1919 roku. Zawiera opisy wydarzeń, jakie miały miejsce w mieście tuż po odzyskaniu niepodległości – uroczyste przekazanie władzy wojskowej czy wyjątkowa premiera spektaklu. Uczniowie dowiedzą się z niej między innymi, jak zmieniły się granice miasta i jakie decyzje podejmował pierwszy samorząd miejski.

Zeszyt edukacyjny został opracowany na bazie unikatowych fotografii oraz zabytków ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku związanych z opisywanymi wydarzeniami.


LEKCJE MUZEALNE

dla uczniów szkół ponadpodstawowych

czas trwania: 45 min.

Zajęcia, które proponujemy młodzieży mają formę wykładu prowadzonego w oparciu o zabytki oraz prezentacje audiowizualne. Prowadzący zajęcia preferują żywy przekaz, oddziaływujący na kilka zmysłów słuchaczy, co ułatwia uczniom zapamiętanie nowych informacji.

  1. Początki Białegostoku oraz kształtowanie się białostockiego ośrodka miejskiego w XVII i XVIII w.
  2. Miasto i dwór Jana Klemensa Branickiego.
  3. Białystok pod zaborami.
  4. Od manufaktury do fabryki – przemysłowy rozwój miasta Białegostoku na przełomie XIX i XX w.
  5. Białostockie życie artystyczne w okresie międzywojennym.
  6. Białostocka secesja.
  7. Białystok w II Rzeczypospolitej.
  8. Dwie okupacje – Białystok w latach 1939-1945.
  9. Mozaika kulturowa Podlasia.
  10. Tatarzy polscy na Podlasiu.
  11. Społeczność żydowska w Białymstoku.
  12. Historia pieniądza.

Muzeum realizuje też tematy zgłaszane przez nauczycieli.
Bardzo prosimy o zgłaszanie z dwutygodniowym wyprzedzeniem.