edukacja – oferta dla rodzin z dziećmi

„DO PRACY RODACY”
23 marca Godz. 11:00

Uczestników spotkania czeka nie lada wyzwanie! Dzięki wyjątkowym, interaktywnym zajęciom przeniesiemy się w progi historycznego gospodarstwa domowego, prezentującego charakter i rozmaitość prac wykonywanych przez pozostającą zawsze w cieniu służbę (pranie, sprzątanie, przygotowywanie posiłków). Zobaczymy jak nasze babcie i prababcie radziły sobie w trudnej rzeczywistości.

Czas trwania zajęć – 90 min.
Koszt: dzieci 10 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby), opiekunowie 5 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 2 zł od osoby)
Wiek uczestników – 6-12 lat
Maksymalna ilość dzieci – 20 osób
Zapisy na zajęcia z minimum trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów:
517 484 349, 85 748 21 19