Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

2009

<< Powrót

2009 r.

OBWIESZCZA, WYCHWALA, NAWOŁUJE
– PRZEGLĄD CERKIEWNEGO DZWONIENIA
Przegląd i konkurs artystycznej twórczości nieprofesjonalnej połączony z zajęciami warsztatowymi.

I Edycja
Termin festiwalu: 24–26 kwietnia 2009 r.

W przeglądzie wzięło udział 10 uczestników (z Supraśla, Hajnówki, Białegostoku, Wasilkowa, Siemiatycz i Dubin), wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń. Jury przyznało nagrodę główną oraz dwa równorzędne wyróżnienia.
Inaugurację konkursu poprzedziły przygotowania do koncertów (23.04.2009), polegające na zapoznaniu uczestników z miejscem i możliwościami muzycznymi supraskich dzwonów. Koncerty plenerowe odbywały się na dziedzińcu monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu, gdzie usytuowana jest zabytkowa XVIII-wieczna dzwonnica w bramie.
Na zajęcia warsztatowe (24.04.2009) zaproszeni zostali dzwonnicy z Podlaskich parafii (20 osób). Miejscem ich realizacji było Muzeum Ikon oraz dzwonnica klasztorna. Wykład z pokazem i praktycznymi ćwiczeniami poprowadził mnich Antonii, z Ławry Świętej Trójcy w Siergiejew Posad (Rosja) – znakomity specjalista w tej dziedzinie, znawca historii „cerkiewnego dzwonienia” oraz główny dzwonnik w tym wyjątkowym dla Rosjan miejscu. Wybór tej właśnie osoby był podyktowany potrzebą zapoznania miejscowych dzwonników z rosyjską tradycją, która na przestrzeni wieków przerodziła się w prawdziwą sztukę muzyczną. Zwycięzcę konkursu wyłoniło trzyosobowe jury, w skład którego weszli m.in. Jego Ekscelencja Biskup Supraski Grzegorz, a także Pan Marcin Nałęcz-Niesiołowski – ówczesny dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej oraz mnich Antoni. Na zakończenie przeglądu odbył się koncert finałowy, na którym zaprezentowali się zwycięzca i wyróżnione osoby (26.04.2009).
Pierwsza edycja konkursu była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu – Edukacja Kulturalna i diagnoza kultury (Priorytet 1 „Edukacja Kulturalna”). Partnerzy medialni wydarzenia: Gazeta Wyborcza, TVP 3, Polskie Radio Białystok.

Laureaci ogólnopolskiej edycji 2009

I nagroda: Jan Makal.

Wyróżnienia: Paweł Szymczuk, Jan Tichoniuk.

ORGANIZATORZY: Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.