Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

2010

<< Powrót

2010 r.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CERKIEWNEGO DZWONIENIA
OBWIESZCZA, WYCHWALA, NAWOŁUJE

II Edycja
Termin festiwalu: 10–11 kwietnia 2010 r.

Do konkursu zgłoszono 16 osób z Polski i Białorusi.
W roku 2010 festiwal się nie odbył, ponieważ pierwszy dzień przesłuchań konkursowych przypadł na 10.04.2010 r. Tego dnia rano, przed rozpoczęciem zajęć warsztatowych, dowiedzieliśmy się o katastrofie w Smoleńsku. Ze względu na powagę sytuacji festiwal został odwołany. Odbyły się jedynie zajęcia warsztatowe i wykład. Zajęcia warsztatowe oraz wykład mający na celu poszerzenie wiedzy z zakresu cerkiewnego dzwonienia, na który zaprosiliśmy też wszystkich chętnych zainteresowanych tym tematem, odbyły 10.04.2010 r. Wykład z pokazem i praktycznymi ćwiczeniami poprowadził pan Mikołaj I. Zawjałow z Moskwy, znakomity specjalista, osoba zajmująca się dzwonami od 20 lat, autor cyklu artykułów dotyczących porządku cerkiewnego dzwonienia odpowiadającego prawosławnym nabożeństwom. Uczestniczył on także w rekonstrukcji dzwonów Kremla oraz cerkwi Chrystusa Zbawiciela w Moskwie.
Zwycięzców konkursu miało wyłonić trzyosobowe jury: Ekscelencja Biskup Grzegorz, Mikołaj I. Zawjałow z Moskwy, dr hab. W. Wołosiuk – wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Zakładano również, iż 2010 r. imprezą towarzyszącą festiwalowi będzie konkurs na Świąteczną Paschę (10.04.2010), podczas którego prezentowane miały być tradycyjne wypieki wielkanocnych ciast, typowych dla Podlasia. W naszej opinii ten szczególnie ciekawy zwyczaj, wpisujący się w świąteczny krajobraz wart jest bliższego poznania. Uczestniczyć w nim miało 8 osób.
Oba proponowane w 2010 r. konkursy odnosiły się do podlaskiej obyczajowości, niezwykle bogatej, cennej kulturowo, stanowiącej wyjątkową wartość w obrębie dziedzictwa tworzącego lokalną tożsamość.
ORGANIZATORZY: Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

KONCERT CHARYTATYWNY
15 października 2010 roku w Muzeum Ikon odbył się charytatywny koncert chórów cerkiewnych, podczas którego Męski Klasztor Zwiastowania NMP zebrał datki na zakup nowych dzwonów mających wzbogacić możliwości brzmieniowe monasterskiej dzwonnicy. Z datków zakupiono jeden dzwon, drugi zaś ufundowali indywidualni darczyńcy. Dzwony zostały poświęcone podczas kolejnej edycji festiwalu w 2011 roku i po jego zakończeniu zamontowane na dzwonnicy.