Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

2011

<< Powrót

2011 r.

OBWIESZCZA, WYCHWALA, NAWOŁUJE
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CERKIEWNEGO DZWONIENIA

III Edycja
Termin festiwalu: 29–30 kwietnia, 1 maja 2011 r.
(trzy dni festiwalowe)

W konkursie wzięło udział 24 osób z Polski, Białorusi i Rosji, wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń. Wśród uczestników przeglądu jury wybrało dwóch zwycięzców (dwie równorzędne nagrody), przyznało również dwa wyróżnienia.
Trzecią edycję festiwalu poprzedziły koncert charytatywny chórów cerkiewnych, który odbył się 15 października 2010 r. w Muzeum Ikon w Supraślu. Z zebranych datków zakupiono jeden dzwon, drugi zaś ufundowali indywidualni darczyńcy. Dzwony zostały uroczyście poświęcone w 2012 roku i zamontowane na dzwonnicy. Wówczas zmodernizowany został również sposób zawieszenia pozostałych dzwonów, tak aby uzyskać w pełni wartościowy „instrument muzyczny”, dający możliwości odtwarzania dawnego kanonicznego, cerkiewnego dzwonienia.
Festiwalowe przesłuchania poprzedził wykład przeprowadzony w Muzeum Ikon w Supraślu, otwarty dla szerokiej publiczności, omawiający historię i specyfikę tego rodzaju muzyki. Stanowił on niejako wstęp do koncertów, przygotowujący słuchaczy do możliwie pełnego zrozumienia i odbioru tej nieznanej twórczości. Wykład poprowadził pan Mikołaj I. Zawjałow z Moskwy. Ponadto Polskie Radio Białystok wyemitowało reportaż radiowy zrealizowany podczas pierwszego przeglądu w 2009 r., autorstwa Pana Jana Smyka.
Jury III edycji festiwalu: Jego Ekscelencja Biskup Grzegorz, Mikołaj I. Zawjałow z Moskwy oraz Marcin Abijski (znawca muzyki bizantyjskiej, absolwent Uniwersytetu Ateńskiego na wydziale Teologii Społecznej oraz Ateńskiego Konserwatorium Narodowego na wydziale Muzyki Bizantyjskiej, którą studiował pod okiem Archonta Hymnodosa Wielkiego Kościoła /Patriarchatu Konstantynopola/ Georgiosa Chatzichronoglou. Założyciel i dyrygent Męskiego Chóru Kameralnego im. Bogdana Onisimowicza, propagującego dawne tradycje muzyczne Cerkwi Prawosławnej).

Laureaci edycji 2011

I nagrody w obu kategoriach konkursowych: Bogdan Bieriozkin – Białoruś; Paweł Szymczuk – Polska.

Wyróżnienia w obu kategoriach konkursowych: Jan Makal – Polska; Ksenia Kijancewa – Rosja; Jan Tichoniuk – Polska; Maria Mamykina, Rosja.

ORGANIZATORZY: Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.