Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

2012

<< Powrót

2012 r.

IV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CERKIEWNEGO DZWONIENIA
OBWIESZCZA, WYCHWALA, NAWOŁUJE

IV Edycja
Termin festiwalu: 20–22 kwietnia 2012 r.

W konkursie wzięło udział 18 osób wyłonionych z nadesłanych zgłoszeń z Polski, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Wśród uczestników przeglądu jury przyznało nagrodę główną i dwa równorzędne wyróżnienia.
W czwartej edycji imprezy po raz pierwszy wprowadzone zostały eliminacje do głównej części festiwalu (20.04.2012). Przesłuchania konkursowe tradycyjnie poprzedził wykład: „Z historii i teologii cerkiewnego dzwonienia”, przeprowadzony przez Mikołaja I. Zawałowa z Moskwy (21.04.2012).
Jury IV edycji festiwalu: Archimandryta Męskiego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu – Ojciec Andrzej Borkowski, Mikołaj I. Zawjałow z Moskwy oraz prof. Violetta Bielecka (dyrygent i kierownik artystyczny Chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Białymstoku w klasie fortepianu profesor Zofii Frankiewicz oraz Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, którą ukończyła z wyróżnieniem. Laureatka licznych nagród, pedagog, profesor sztuk muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku. Od 2005 r. prodziekan uczelni. W 2000 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego sztuk muzycznych, w 2006 tytuł profesora zwyczajnego).

Laureaci edycji 2012

Nagroda główna: Ksenia Kijancewa – Rosja.

Dwa równorzędne wyróżnienia: Nadieżda Kałasznikowa – Rosja; Sergiusz Nikitienko – Białoruś.

Festiwal był współfinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007– 2013, Oś 4.- LEADER.
ORGANIZATORZY: Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Fundacja Oikonomos, Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.