Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

2014

<< Powrót

2014 r.

VI MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CERKIEWNEGO DZWONIENIA
OBWIESZCZA, WYCHWALA, NAWOŁUJE

VI Edycja
Termin festiwalu: 26–27 kwiecień 2014 r.

W konkursie wzięło udział 17 osób z Polski, Białorusi i Rosji.
W roku 2014 zmieniona została formuła dotychczasowego festiwalu. Konkurs podzielono na dwie edycje: krajową i międzynarodową. W przeglądzie krajowym wzięli udział polscy dzwonnicy. W części międzynarodowej konkursu została zachowana otwarta formuła, dostępna dla wszystkich, biorących udział w festiwalu. Wśród uczestników przeglądu jury przyznało więc dwie nagrody główne i dwa wyróżnienia (w edycji krajowej oraz międzynarodowej festiwalu).

Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszył pokaz gry na talantonie i symantronie O bogatych tradycjach nawoływania przy użyciu tych „instrumentów”, o regulowaniu za ich pomocą liturgicznego i społecznego rytmu wspólnot klasztornych opowiadał pan Marcin Abijski.
Szóstej edycji festiwalu, po raz drugi towarzyszył przekaz wizyjny – transmisja z dzwonnicy prezentowana na ekranie LED. Dzięki temu publiczność mogła obserwować, w jaki sposób są wygrywane na dzwonach poszczególne kompozycje muzyczne.
Jury VI edycji festiwalu: Archimandryta Męskiego Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu – Ojciec Andrzej Borkowski, prof. Violetta Bielecka oraz Marcin Abijski.
Partnerzy medialni wydarzenia: Gazeta Wyborcza, TVP 3, Polskie Radio Białystok.

ORGANIZATORZY: Muzeum Ikon w Supraślu, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Akademia Supraska, Fundacja Oikonomos, Męski Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu.

Laureaci edycji 2014
W edycji krajowej VI Międzynarodowego Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia zwyciężyli:
- nagroda główna − Paweł Pawluczuk (Sobór św. Trójcy w Hajnówce)
- wyróżnienie − Jerzy Wodopjanow (Sobór św. Aleksandra Newskiego w Łodzi)
W edycji międzynarodowej VI Międzynarodowego Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia zwyciężyli:
- nagroda główna − Mikołaj Abramow (Cerkiew Czterdziestu Męczenników z Sebasty w Moskwie, Rosja)
- wyróżnienie − Jan Makal (Cerkiew Zwiastowania NMP w Supraślu, Polska)