Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera. zeszyty muzealne

Ikonosfera jest owocem wzajemnej współpracy, pogłębionej analizy tekstów dotyczących przede wszystkim ikony oraz jej ikonografii i teologii. Oparta jest na doświadczeniu, będącym wynikiem długotrwałej pracy nad zabytkiem, co stanowi ogromny walor tej publikacji.

Ikonosfera. Zeszyty Muzealne podsumowują coroczne spotkania seminaryjne, których głównym celem była i wciąż pozostaje współpraca muzeów posiadających w swoich zbiorach wyjątkowy zabytek – ikonę.
Inicjatorem całego przedsięwzięcia jest Kierownik Muzeum Ikon w Supraślu Oddziału Podlaskiego w Białymstoku Krystyna Stawecka, której zamiarem było stworzenie dogodnej przestrzeni do współpracy muzealników, mających pod swoją opieką ikony. Na dzień dzisiejszy Ikonosferę tworzą pracownicy z takich placówek jak: Muzeum Zamojskie w Zamościu, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach, Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej i oczywiście Muzeum Ikon w Supraślu. Ogromnego wsparcia całemu przedsięwzięciu udziela od Pan Profesor Karol Klauza – twórca samej nazwy Ikonosfera.

Każdy kolejny numer wydawnictwa jest dopełnieniem wcześniejszych zeszytów. Poszczególne artykuły w ogólnym zestawieniu stanowią jedną spójną całość, co potwierdza cykliczność spotkań. Elementem łączącym również wszystkie wydania jest umieszczone na okładce logo Ikonosfery (autorstwa Ewy Zalewskiej) oraz stały układ typograficzny porządkujący (z wyjątkiem pierwszego wydania) poszczególne teksty. Wnętrze naszej Ikonosfery za każdym razem stanowi cenne źródło informacji, zarówno z punktu widzenia muzealnika, historyka, historyka sztuki, czy też po prostu osoby zainteresowanej ikoną.

 

IKONOSFERA. ZESZYTY MUZEALNE
Format B5, oprawa miękka, ISSN 2300-0406

Redaktor naczelny: dr Krystyna Stawecka
Zespół redakcyjny: Aneta Jurgielewicz-Stępień, Aleksandra Krahel, dr Krystyna Stawecka
Opracowanie graficzne: Ewa Zalewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Adres redakcji: Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl, e-mail: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl

Rada naukowa: prof. dr hab. Waldemar Deluga (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – katedra Kultury Artystycznej, Uniwersytet Ostrawski), prof. dr hab. Karol Klauza (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), ks. dr hab. Marek Ławreszuk prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku – Katedra Teologii Prawosławnej).

Recenzenci współpracujący w latach 2017-2018: prof. dr hab. Karol Klauza (Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie), dr Piotr Kondraciuk (Muzeum Zamojskie w Zamościu), ks. dr hab. Radosław Kimsza (Politechnika Białostocka – Wydział Architektury, Seminarium Duchowne w Białymstoku); dr hab. Piotr Chomik (Uniwersytet w Białymstoku – Instytut Historii i Nauk Politycznych), ks. dr Henryk Paprocki (Prawosławne Seminarium Duchowe w Warszawie), ks. dr Paweł Tkaczyk (Dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Kielcach).

Pliki do pobrania:

  • oświadczenie dla autorów - DOC / PDF
  • informacje dla autorów - DOC / PDF
  • arkusz recenzji - DOC / PDF

 

Ukazały się: