Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ikonosfera 2

• IKONOSFERA 2 • WYBRANA TERMINOLOGIA SZTUKI I TEOLOGII IKONY
ZESZYTY MUZEALNE 2/2013
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2013
Format B5, ss. 100, oprawa miękka, (nakład wyczerpany), ISSN 2300-0406
Nakład wyczerpany

Drugi numer „Ikonosfery” został poświęcony ikonografii maryjnej. W publikacji znalazły się opracowania następujących tematów: Ikony Matki Bożej „Tronującej”; Ikony Matki Bożej Orędowniczki – Oranta, Pokrow, Wielka Panagia, Ikona Matki Bożej Znaku, Ikona Matki Bożej Paraklesis; Ikony Matki Bożej Hodegetrii i Eleusy; Ikony Matki Bożej Hodegetrii i Eleusy na obszarach dawnej Rzeczypospolitej, Poczajowska i Żyrowicka Ikona Matki Bożej; Wybrane typy przedstawień Matki Bożej inspirowane sztuką zachodu – Ikona Matki Bożej „Siedmiostrzelna”, Częstochowska Ikona Matki Bożej „Zmiękczenie złych serc”. Zagadnienia te poprzedzone zostały omówieniem terminów: ikona, Maria – Matka Boża – Bogarodzica.
SPIS TREŚCI
IKONOGRAFIA MARYJNA
OPRAC. KATARZYNA JARMUŁ • Ikona
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Maria – Matka Boża – Bogarodzica
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Ikony Matki Bożej „Tronującej”
DR KRYSTYNA STAWECKA • Ikony Matki Bożej Orędowniczki. Oranta, Wielka Panagia, Ikona Matki Bożej Znaku
PIOTR SAWICKI • Ikona Matki Opieki – Pokrow
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Ikona Matki Bożej Paraklesis
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Ikony Matki Bożej Hodegetrii
DR PIOTR KONDRACIUK • Ikony Matki Bożej Eleusy
EDYTA ROSS-PAZDYK • Ikony Matki Bożej Hodegetrii i Eleusy na obszarach dawnej Rzeczypospolitej
PIOTR KONDRACIUK • Poczajowska i Żyrowicka Ikona Matki Bożej
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Wybrane typy przedstawień Matki Bożej inspirowane sztuką Zachodu. Ikona Matki Bożej „Siedmioskrzelna” („Zmiękczenie Złych Serc”)
DR PIOTR KONDRACIUK • Częstochowska Ikona Matki Bożej „Zmiękczenie złych serc”
KATARZYNA PROKOPCZYK • Inskrypcje na ikonach Matki Bożej
TECHNOLOGIA
PIOTR SAWICKI • Deska ikony – szpongi

TABLE OF CONTENTS
ICONOGRAPHY
ED. KATARZYNA JARMUŁ • AN ICON
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Mary – The Mother of God (Theotokos)
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • „Enthroned”
PHD. KRYSTYNA STAWECKA • Icons of the Intercessing Mother of God (Intercession of the mother of God Icons). Oranta, The Great Panagia, Our Lady of Sign
PIOTR SAWICKI • Protection of the Mother of God (Pokrov)
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Paraklesis Icon of the Mother of God
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Hodegetria Icons of the Mother of God
PHD. PIOTR KONDRACIUK • Tenderness Icons of the Mother of God
EDYTA ROSS-PAZDYK • Hodegetria and Tenderness Icons of the Mother of God in the Polish –Lithuanian Commonwealth
PHD. PIOTR KONDRACIUK • Poczaiow and Zyrowice Icons of the Mother of God
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Depictions of The Mother of God Inspired by the Western Art
The „Seven Sword” Icons of the Mother of God („Softener of Evil Hearts”)
PHD. PIOTR KONDRACIUK • Czestochowa Icon of the Mother of God „Softener of Evil Hearts”
KATARZYNA PROKOPCZYK • Inscriptions on Icons of the Mother of God
TECHNIQUES
PIOTR SAWICKI • Wood Panel – Braces