Ikonosfera 4

• IKONOSFERA 4 •
ZESZYTY MUZEALNE 3/2014 • IKONY INSPIROWANE AKATYSTEM
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i dr Krystyny Staweckiej, we współpracy z Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015
Format B5, ss. 116, oprawa miękka, ISSN 2300-0406

Przedstawienia Matki Syna Bożego inspirowane hymnografią maryjną, a przede wszystkim Akatystem – najbardziej rozpoznawalnym i najpiękniejszym utworem w całości jej poświęconym – stały się treścią czwartego tomu. Znajdziemy w nim opracowanie szeroko omawiające nie tylko genezę i źródła Akatystu, jego charakter muzyczny, ale również treść w tłumaczeniu i w języku oryginału ze szczegółową charakterystyką (Akatyst w liturgii i tradycji Kościoła prawosławnego). Pozostałe wątki odnoszą się już ściśle do akatystowej ikonografii, ujętej w tematach: Akatyst do Bogarodzicy jako źródło inspiracji ikonologicznej; Ikona Matki Bożej „Życiodajne źródło”; Ikona Pochwały Bogarodzicy; Ikona Matki Bożej „Góra nieciosana ręką ludzką”; Ikona Matki Bożej „Krzew Gorejący”; Ikona Matki Bożej „Przez wszystkich opiewana Matko” (Arabska); Ikona Matki Bożej „Wszystkich strapionych radość”; „Akatyst” w kontekście innych wielodzielnych ikon maryjnych; Ikona Bogarodzicy Znaku ze scenami akatystu ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Prezentacja ikony – w poszukiwaniu znaczeń poszczególnych scen.
SPIS TREŚCI
MARCIN ABIJSKI • Akatyst w liturgii i tradycji Kościoła prawosławnego
PROF. DR HAB. KAROL KLAUZA • Akatyst do Bogarodzicy jako źródło inspiracji ikonologicznej
PIOTR SAWICKI • Ikona Matki Bożej „Życiodajne Źródło”
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Ikona Pochwały Bogarodzicy
EDYTA ROSS-PAZDYK • Ikona Matki Bożej „Góra nieciosana ręką ludzką”
DR KRYSTYNA STAWECKA • Ikona Matki Bożej „Krzew Gorejący”
DR KRYSTYNA STAWECKA, GANNA GAVRYLINA • Ikona Matki Bożej „Przez Wszystkich Opiewana Matka” (Arabska)
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Ikona Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”
DR GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • „Akatyst” w kontekście innych wielodzielnych ikon maryjnych
OPR. KATARZYNA JARMUŁ • Ikona Bogarodzica Znaku ze scenami akatystu ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach. Prezentacja ikony – w poszukiwaniu znaczeń poszczególnych scen

TABLE OF CONTENTS
MARCIN ABIJSKI • AKATHIST ICONS OF THE MOTHER OF GOD
PROF. HAB. PHD. KAROL KLAUZA • The Role of Akathist in the Liturgy and Tradition of Orthodox Church Akathist to the Mother of God as a Source of Iconographic Inspiration
PIOTR SAWICKI • The Life-Giving Spring Icon of the Mother of God
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Praise to the Mother of God Icon
EDYTA ROSS-PAZDYK • The Uncut Mount Icon of the Mother of God
PHD. KRYSTYNA STAWECKA • The Burning Bush Icon of the Mother of God
PHD. KRYSTYNA STAWECKA, GANNA GAVRYLINA • The All-Praised Mother (Arabic) Icon of the Mother of God
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • The Joy of All who Sorrow Icon of the Mother of God
PHD. GRAŻYNA KOBRZENIECKA-SIKORSKA • Akathist in the Context of Various Multi-Divided Marian Icons
ED. KATARZYNA JARMUŁ • The God-Bearer Icon of the Mother of God with Scenes from the Akathist in the Collection of the Museum of Silesia in Katowice – Presentation of the Icon, in Search of the Meaning of Depicted Scenes