Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

ikonosfera 7

• IKONOSFERA 7 • ANIOŁOWIE – IKONOGRAFIA, TEOLOGIA
ZESZYTY MUZEALNE 7/2018
Red. nacz. dr Krystyna Stawecka
Red. Aneta Jurgilewicz-Stępień, Aleksandra Krahel, Krystyna Stawecka
Recenzenci: ks. dr Henryk Paprocki; ks. dr Paweł Tkaczyk
Projekt graficzny: Ewa Zalewska
Skład: Aneta Jurgilewicz-Stępień i Ewa Zalewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2018
Format B5, ss. 156, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
Nakład 350 egz.
Cena 20,00 zł
Siódmy numer Ikonosfery został poświęcony tematyce anielskiej. Autorzy tekstów badają nie tylko źródła ikonograficzne sfer niebiańskich, ale również zgłębiają angelologię. Problematyka Ikonosfery obejmuje zarówno cały świat hierarchii chórów niebieskich, jak również poszczególnych jej przedstawicieli. Pasjonaci-ikonografowie na pewno znajdą w zeszycie inspirację malarską. Ostatni rozdział to podlinnik postaci anielskich.

SPIS TREŚCI
DR PIOTR KONDRACIUK • Wczesne przedstawienia anielskie w ikonografii chrześcijańskiej
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • Hierarchia chórów anielskich według Pseudo-Dionizego Areopagity
DR KRYSTYNA STAWECKA • Serafiny – cherubiny
EWA ZALEWSKA • Ikonografia Michała Archanioła Archistratega Zastępów Niebiańskich
PIOTR SAWICKI • Wyobrażenia Anioła Stróża na ikonach staroobrzędowych
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Funkcje i role aniołów w wybranej ikonografii
KATARZYNA SKIBIŃSKA • Angelos Prodomos – „Anioł na ziemi”

KATALOG
MARIA MARCINOWSKA • Ikony z wyobrażeniem Michała Archanioła w zbiorach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
VIOLETTA JARZĄBKOWSKA • Ikony z wizerunkami anielskimi w kolekcji Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej
ANNA KRÓL • Ikony z przedstawieniami archaniołów w zbiorach Muzeum-Zamek Górków w Szamotułach
ALEKSANDRA KRAHEL • Samodzielne przedstawienia archanioła Michała w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu
ANNA MOTOWICKA • Podlinnik postaci anielskich
BIBLIOGRAFIA
NETOGRAFIA

LIST OF CONTENTS
PHD PIOTR KONDRACIUK • Early Christian Iconography of Angels
ANETA JURGILEWICZ-STĘPIEŃ • The Hierarchy of Angelic Choirs According to Pseudo-Dionysius of Aeropagite – The Terminology
PHD KRYSTYNA STAWECKA • Seraphim – Cherubim