konkursy

Nowa Epifania Piękna

II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.

Nasz konkurs skierowany jest do współczesnych ikonografów, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.

Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikony współczesnej, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.   

  • Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl, w terminie do 31 grudnia 2018 r.
  • Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie jury wyłonią 30 prac, które poddane zostaną dalszej ocenie.
  • Jury przyzna następujące nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł (brutto),

II  miejsce –3000 zł (brutto),

III miejsce – 2000 zł (brutto).

  • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach ekspozycji stałej muzeum. Będzie je można oglądać od 10 lutego do końca września 2019 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali 10 lutego 2019 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i portalu społecznościowym Muzeum Ikon w Supraślu.

Warunki uczestnictwa w konkursie

Zgłoszenie powinno zawierać:

– tytuł pracy, określenie techniki, podanie wymiarów,

– maksymalnie 2 zdjęcia,

– krótką informację o autorze,

– zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć.  

Autorzy zakwalifikowanych do części finałowej konkursu zostaną o tym powiadomieni i poproszeni o dostarczenie oryginałów prac do siedziby muzeum w terminie do 15 stycznia 2019 r. 

Szczegółowych informacji udzielamy po nr tel. 509 336 829.

Regulamin konkursu do pobrania PDF


I Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny – wyniki