II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny

Nowa Epifania Piękna

II Międzynarodowy Konkurs Ikonograficzny NOWA EPIFANIA PIĘKNA – wyniki

Spośród nadesłanych prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu, jury w składzie:

  • dr hab. Marek Ławreszuk, prof. UwB, kierownik Katedry Teologii Prawosławnej
  • dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz, prof. PB, Zakład Architektury Kultur Lokalnych
  • dr Krystyna Stawecka –  kierownik Muzeum Ikon w Supraślu

wyłoniło cztery nagrodzone ikony oraz pięć wyróżnień

Lista laureatów:

I Nagroda:

Barbacki Stanisław (Polska) – Ikona „Trzej młodzieńcy w piecu ognistym” (nagroda w wysokości 4000 zł brutto)

II Nagroda:

Kvyk Khrystyna (Ukraina) – Ikona Pokłonu Trzech Króli(nagroda w wysokości 3000 zł brutto)

III Nagroda (dwie równorzędne nagrody):

  • Kopeć-Gibas Anna (Polska)   Ikona św. Jerzego (nagroda w wysokości 2000 zł brutto),
  • Zholobak Vitaliia (Ukraina)  Ikona „Opłakiwania” (nagroda w wysokości 2000 zł brutto).

– wyróżnienie – Perczak – Ikona Chrystusa „Siewca”

– wyróżnienie – Frankiewicz Marta – Ikona Chrystusa Pantokratora „Biało-Czerwonego”

– wyróżnienie – Chomiak Magdalena – Ikona Czterdziestu Męczenników z Sebasty

– wyróżnienie – Muravsky Nazar – Ikona Narodzin Jezusa

– wyróżnienie – Grześkiewicz Ewa za pracę zatytułowaną Ikona Chrystusa Pantokratora

Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu II Edycji Konkursu Ikonograficznego NOWA EPIFANIA PIĘKNA można zobaczyć na pokonkursowej wystawie eksponowanej w ramach stałej ekspozycji Muzeum Ikon w Supraślu.


Ikonografia współczesna to sfera wielkiej różnorodności artystycznej. Należą do niej ikony powstające w duchu wielowiekowej tradycji, jak również prace charakteryzujące się współczesną estetyką opartą o kanon. Ów kanon jest systemem znaków i idących za nimi znaczeń, które przez wieki czynią z ikony pewne uniwersum treści. Jednak od samych artystów zależy czy ich sztuka będzie w swej formie tradycyjna, czy też przyjmie zupełnie nową postać, pozostając poprzez ową logikę symboli pozaczasową.

Konkurs skierowany jest do współczesnych ikonników, zarówno tych hołdujących w swej pracy tradycjom malarstwa ikonowego, jak również do twórców poszukujących nowych rozwiązań, jednakże zawsze opartych na kanonie i Ewangelii. Treść wizerunku powinna być nadrzędna w stosunku do techniki, która pozostaje jedynie narzędziem w dotarciu do zamierzonego celu.

Pragniemy poprzez organizację konkursu zapoczątkować tworzenie nowej kolekcji ikon współczesnych, zachowując w ten sposób i dokumentując obraz sztuki sakralnej XXI wieku, tworzonej w duchu teologii Kościoła powszechnego.