RODZINNE WEEKENDY W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU – dla rodzin z dziećmi w wieku 4-6 lat

Ikona przedstawiająca Matkę Bożą z Dzieciątkiem, ukazująca Marię, która trzyma w ramionach młodzieńczego Chrystusa i pochyla głowę, aby przytulić swój policzek do policzka syna. Chrystus obejmuje ją jedną ręką za szyję, a drugą trzyma w ręce Matki.

MIŁOSIERNA, CZUŁA, ODDANA MATKA – OBLICZE ELEUSY

W maju bardzo ważnym świętem jest Dzień Matki. Temat zajęć doskonale charakteryzuje wizerunek Eleusy – Ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest to jedno najbardziej znanych i pięknych przedstawień maryjnych. Uczestnicy zajęć, bazując na znajomości cech wizerunku Bogarodzicy w typie Eleusy, spróbują odnaleźć owe przedstawienia na ekspozycji Muzeum Ikon. Wykonają również zdobione ramki, przypominające metalowe obłożenia występujące na ikonach. Ramki te idealnie mogą posłużyć jako ozdoba do rodzinnych fotografii. 

28 maja 2022 r., godz. 10. 00 – zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Wstęp dla dzieci bezpłatny, 12 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny opiekun 6 zł
Informacje i zapisy: 509 336 829


Zdobione pole ikony. Fragment Kazańskiej Ikony Matki Bożej
Zdobione pole ikony. Fragment Kazańskiej Ikony Matki Bożej, XIX/XX w., Muzeum Ikon w Supraślu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zainspirowani twórczością Dymitra Grozdewa – wszechstronnego białostockiego artysty pochodzenia bułgarskiego, zapoznamy się z jego dorobkiem artystycznym – ikonograficznym. Uczestnicy spotkania poznają arkany techniki sgraffito tzw. „metody wydrapywania”. Bazując na wybranych motywach zdobniczych, architektonicznych oraz elementach krajobrazów, widocznych na ikonach w naszej przestrzeni muzealnej, spróbujemy przetransportować je inspirując się techniką sgraffito.

18 czerwca 2022 r., godz. 10. 00 – zajęcia dla dzieci w wieku 4-6 lat

Liczba miejsc: 20 osób
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Wstęp dla dzieci bezpłatny, 12 zł – opiekun, z Kartą Dużej Rodziny opiekun 6 zł
Informacje i zapisy: 509 336 829