Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe

BO PRZESZLIŚCIE PRZEZ OGIEŃ I WODĘ…

Wernisaż 14 maja 2022 Noc Muzeów, godz. 18.00

Kuratorzy: Ewa Zalewska, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Mateusz Sora

 

Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowicy przedstawia wystawę bo przeszliście przez ogień i wodę prezentującą prace ukraińskich malarzy ikonografów.

Ikony artystów zapraszanych przez Stowarzyszenia Przyjaciół „Nowica” na doroczne międzynarodowe plenery ikonopisów prezentowane są na ekspozycjach czasowych w wielu placówkach muzealnych w kraju i zagranicą, a także od 2019 roku w Muzeum Ikon w Supraślu. Wielu ikonografów, spośród grona uczestniczących w nowickich plenerach, pochodzi z Ukrainy.

Prace ukraińskich artystów zachwycają duchowym pięknem i przypominają, że w kraju ogarniętym wojną wciąż przebywają twórcy, których życie zostało na zawsze zmienione. Dlatego prezentowana wystawa jest ważna zarówno w kontekście wizualno-artystycznym, formalnym, jak i w kontekście  emocjonalno-poznawczym. Tytuł wystawy dodatkowo skłania do refleksji: bo przeszliście przez ogień i wodę… Przedstawiamy obrazy-ikony wykraczające poza codzienność, będące nadzieją na rzeczywistość pełną harmonii i dobra, wprowadzające odbiorcę w sferę transcendentną, obejmującą jednocześnie to, co widzialne i niewidzialne.

Na ekspozycji pośród wielu różnorodnych tematycznie wizerunków zostanie zaprezentowana ikona Ulyany Tomkiewicz Czterdziestu męczenników z Sebasty, do której nawiązuje tytuł wystawy bo przeszliście przez ogień i wodę… Praca powstała po wydarzeniach na Majdanie w 2014 roku. Pamięć czterdziestu męczenników z Sebasty czci się zawsze podczas Wielkiego Postu – czasu pokuty, refleksji, wyciszenia przygotowującego do przeżycia świąt Wielkiej Nocy. Praca Ulyany Tomkiewicz kieruje zatem do kolejnego wizerunku – do ikony Sergieja Radkiewicza Zmartwychwstanie.


Archanioł z nieba posłany został, by „Raduj się” rzec Bogarodzicy. Sgraffito Dymitra Grozdewa

Wernisaż 14 maja 2022 Noc Muzeów, godz. 18.00

Wystawa prezentowana będzie od 14 maja do 25 września

Kurator wystawy: Katarzyna Skibińska

Widać Ikonę Zwiastowania  Najświętszej Maryi Panny

W Noc Muzeów w Sali im. Prof. Jerzego Nowosielskiego zostanie zaprezentowane nowe dzieło Dymitra Grozdewa – artysta zaprezentuje temat Zwiastowania. Wątek ten pozostaje nieprzypadkowy w Supraślu, w którym historycznie i architektonicznie dominuje monaster z cerkwią Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie, co znalazło swój wyraz również w herbie miasta. Ponadto temat Zwiastowania stanowi również swoistą klamrę w twórczości sakralnej Dymitra Grozdewa – artysta ten sam motyw zrealizował jako pracę dyplomową. Również wybrana technika, w której została zrealizowana praca zaprezentowana w supraskim muzeum, pozostaje nieprzypadkowa. Artysta w technice sgrafitto wykonał wizerunki świętych na elewacji soboru św. Trójcy w Hajnówce – świątyni, którą Jerzy Nowosielski zaprojektował wraz z Aleksandrem Grygorowiczem.

Dymitr Grozdew (ur. 1946) to pochodzący z Bułgarii artysta, który swoje życie związał z Podlasiem. Wykształcenie artystyczne zdobywał w Sofii w Narodowej Akademii Sztuki, następnie kontynuował edukację w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, a później zamieszkał w Białymstoku. Aktywność na polu sztuki, podążającego konsekwentnie własną drogą Dymitra Grozdewa, trwa nieprzerwanie od niemal pół wieku. Sprawiła, iż artysta pozostaje postacią znaną i szanowaną postacią Białegostoku. Grozdew jest artystą wszechstronnym, działającym na wielu polach. Swe twórcze zamierzenia realizuje w malarstwie, grafice, rzeźbie czy plakacie. Artysta zajmuje się także konserwacją malarstwa i starodruków. Jednym z nurtów jego działalności pozostaje sztuka sakralna. Jest twórcą dzieł zarówno w świątyniach rzymskokatolickich, jak i prawosławnych. Ważną inspiracją poszukiwań artystycznych Grozdewa stanowi ikona.