Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentuje ,,Zabytek miesiąca” – czerwiec 2022

Zabytkiem miesiąca w czerwcu jest HEŁM ZŁOTOORDYJSKI, Kaukaz Północny, XIV–XV w., żelazo, MB/A/8694, kat. 9668

W 2016 roku podczas akcji Służby Celnej Rzeczpospolitej Polskiej na polsko-białoruskiej granicy udaremniono próbę przemytu cennych zabytków archeologicznych, wśród których znajdował się średniowieczny hełm o wyraźnych cechach kaukaskich. Ten unikalny na skalę światową zabytek został przekazany Muzeum Podlaskiemu w Białymstoku. Oprócz tego eksponatu znamy jedynie trzy hełmy w podobnym typie, w tym tylko jeden (identyfikowany jako hełm Chana Złotej Ordy Dżany Bega) opublikowany i eksponowany, w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Pochodzący z XV wieku hełm ma duże znaczenie dla rozwoju wiedzy o średniowiecznym uzbrojeniu pogranicza eurazjatyckiego. Wnosi również wkład w rozwój wiedzy o historii naszego państwa. Ze wstępnych analiz wynika, że hełm pochodzi z okresu średniowiecza i stanowił wyposażenie tatarskiego wojownika należącego do wyższej warstwy społecznej w okresie od XIV do pierwszej połowy XV wieku. Bardzo możliwe, że był on członkiem oddziałów wsparcia udzielonego księciu litewskiemu Witoldowi Kiejstutowiczowi przez Chana Złotej Ordy Dżalala ad-Dina, uczestniczących w bitwie pod Grunwaldem 1410 roku.