Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Muzeum Podlaskie w Białymstoku prezentuje ,,Zabytek miesiąca” – październik 2023

Książka „Historia Angielska od czasu podbicia tey wyspy od Rzymian, aż do naszego wieku doprowadzona…”, autorstwa Claude'a Millota, przetłumaczona przez ks. Norberta Jodłowskiego - jest październikowym zabytkiem miesiąca. 

Dzieło wydano w warszawskiej Drukarni Pijarów w 1789 roku. Zabytek przedstawia szczególną wartość, ponieważ jest jedyną pozycją w zbiorach Muzeum Podlaskiego pochodzącą z biblioteki Izabeli Branickiej. Świadczy o tym jej własnoręczny podpis na stronie tytułowej oraz notatka sporządzona przez Wojciecha Berezowskiego i opatrzona jego pieczęcią herbową, która mówi o ocaleniu książki przez jego ojca – Maximiliana. I chociaż nie podaje on szczegółów dotyczących owego zdarzenia, to pewną wskazówką może być data sporządzenia wpisu – 20 grudnia 1812 roku, a zatem podczas wojny Napoleona z Rosją. Biblioteka, którą w białostockim pałacu zgromadzili Braniccy, liczyła niemal dwa tysiące książek, z czego ponad 300 tworzyło osobistą biblioteczkę hetmanowej.

Ze zbiorów Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku