Cymelia ze zbiorów Biblioteki

 

Biblia brzeska

 

Druki supraskie

 

Druki supraskie dla staroobrzędowców.

 

Druki supraskie – edukacja

 

Ekslibris rodziny Arctów