Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

kalendarium wystaw

Dział Archeologii, w okresie swego istnienia, przygotował ponad 50 wystaw czasowych o tematyce archeologicznej. Największym przedsięwzięciem wystawienniczym było zorganizowanie w roku 1960 w Ratuszu w Białymstoku stałej ekspozycji archeologicznej "Pradzieje Białostocczyzny", która kilkakrotnie przebudowywana, przetrwała do 1996 r.

2020

Wisigoths. Rois de Toulouse (Wizygoci. Królowie Tuluzy)

wernisaż wystawy 27 lutego 2020 o godz. 18.00, Musée Saint-Raymond (Tuluza)
wystawa eksponowana do 28 września 2020 r. 

1600. rocznica osiedlenia w Akwitanii walecznego plemienia Wizygotów stała się znakomitą okazją do zaprezentowania społeczeństwu burzliwego schyłku starożytności pokazanego przez pryzmat zabytków pochodzących z badań archeologicznych i spektakularnych odkryć przypadkowych.
Na wystawie zobaczymy około 250 artefaktów, w tym 200 wypożyczonych z 35 różnych instytucji francuskich i krajów europejskich: Austrii, Mołdawii, Polski, Rumunii, Ukrainy.

Wczesny etap historii Gotów reprezentuje na ekspozycji w Tuluzie wyposażenie grobu nr 533 odkrytego na cmentarzysku w Cecelach, gm. Siemiatycze. Grób zawierał szczątki kobiety zmarłej w wieku około 35 lat, przy których znaleziono dwie zapinki ze srebra i brązu, brązową igłę, zdobioną oprawkę i grzebień z rogu, oraz fragmenty glinianego naczynia. Charakterystyczny styl tych przedmiotów, oraz rodzaj pochówku (szkieletowy) wskazuje, iż wykonane zostały pod koniec II- na początku III w. n.e. Zabytki z cmentarzyska Gotów w Cecelach pochodzą ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

 

2018

 

Ocalone skarby

19 maja – 30 września 2018 r., Muzeum Podlaskie - Ratusz

Wystawa ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Kuratorzy: Katarzyna Rusin, Ireneusz Kryński

Wystawa prezentuje bogate i różnorodne kolekcje zabytków archeologicznych, tworzone z darów przekazywanych do Muzeum Podlaskiego przez osoby prywatne i instytucje.

Dary były zaczątkiem zbiorów Działu Archeologii. Dzięki donatorom trafiły do niego niezwykle cenne eksponaty, m. in. toporki kamienne, siekierki krzemienne, harpuny kościane, ozdoby, monety i naczynia gliniane. Na szczególną uwagę zasługują dwa znalezione przypadkowo skarby monet: ze Złotorii, gm. Choroszcz i z Chreptowiec, gm. Kuźnica. Oba znaleziska numizmatów bez wątpienia należą do najważniejszych odkryć archeologicznych, dokonanych w ostatnich latach na Podlasiu.

Ekspozycja jest podziękowaniem dla wszystkich darczyńców za ich wkład w zachowanie wspólnego dziedzictwa przeszłości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj krótkie opowieści o najciekawszych eksponatach:

Skarby w nurtach rzek

Tajemnica skarbu z Chreptowiec


Ogród Saski w Supraślu - topos miejsca przyjemnego

Otwarcie wystawy: 12 kwietnia 2018 r. Urząd Miejski w Supraślu (ul. Piłsudskiego 58)

Od 3 maja do 30 września 2018 r. wystawę można oglądać w Parku Miejskim (dawny Ogród Saski) w Supraślu.

Zaproszenie w formacie PDF

W swym toposie ogród to idealizowana forma natury i symboliczna postać raju, a w aspekcie historycznym jest zapisem wyjątkowości kultury w czasie i miejscu [A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 10].

Na terenie województwa podlaskiego najbardziej znanym założeniem ogrodowym jest barokowy ogród przy pałacu Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, określany ze względu na wspaniały, iście królewski splendor mianem Wersalu Polski. W wieku XVIII, w odległości kilkunastu kilometrów od jaśniejącej przepychem i gustem białostockiej rezydencji Hetmana, znajdował się włoski ogród przy klasztorze oo. Bazylianów w Supraślu.

Wystawa przedstawia fascynującą historię supraskiego ogrodu od czasu jego powstania, gdy stanowił część założenia klasztornego oo. Bazylianów, do przekształcenia w pierwszy w województwie park publiczny. Ekspozycja składa się z 22 plansz, na których umieszczono archiwalne i współczesne fotografie, źródła kartograficzne, cytaty ze źródeł historycznych dotyczące monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy i supraskiego ogrodu oraz bogaty materiał porównawczy z europejskich klasztorów i założeń ogrodowych.

Wystawa prezentuje również szeroką perspektywę badawczą Ogrodu Saskiego w Supraślu w ujęciu interdyscyplinarnym (archeologia, geofizyka, historia sztuki, analizy karpologiczne i paleodendrologiczne).

Każdy zabytkowy ogród ma swe indywidualne oblicze. Raz w nas uwodzą w nim wartości historyczne, innym razem pociąga autentyzm materii czy walor artystyczny formy [M. Szafrańska, O związkach teorii konserwacji ogrodów z pewnymi myślami naszych czasów, [w:] A. Sulimierska (red.), Hortus Vitae, Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu, Warszawa 2001].

Wystawa przygotowana przez: Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Urząd Miejski w Supraślu.

Autorzy wystawy: prof. Mirosława Kupryjanowicz (Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku), dr Radosław Dobrowolski (Burmistrz Supraśla) i Irena Taranta (Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).

Fotorelacja z otwarcia wystawy. Fot. Damian Stankiewicz.

2017

Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 19 maja - 16 listopada 2017 r.

Wystawa "Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia", przygotowana przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy merytorycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, była prezentowana w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

"Sacrum et profanum. Rytuał i codzienność u schyłku epoki kamienia" to wystawa prezentująca wyniki badań wykopaliskowych, realizowanych w ciągu ostatnich lat w okolicy Supraśla, na terenie Puszczy Knyszyńskiej. Ekspozycja przygotowana została przez Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku przy współpracy merytorycznej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Niewiele współczesnych odkryć można określić mianem przełomowych, zmieniających postrzeganie prahistorii zarówno regionu, jak i całego pogranicza Wschodniej i Zachodniej Europy. Bezsprzecznie do takich należą odsłonięte w Supraślu pozostałości unikalnych obiektów obrzędowych zachodnioeuropejskich społeczności Pucharów Dzwonowatych, utożsamianych z procesem wykształcania się wczesnych „elit” europejskich, co miało miejsce w III tys. p.n.e. Wśród odkrytych obiektów archeologicznych, pochodzących z tego czasu znalazły się takie, które miały charakter obrzędowy, mieszkalny i gospodarczy. A zatem przenikające się - świętość i codzienność - obydwie sfery życia człowieka prahistorycznego, stanowiące nierozerwalna całość, stały się kolejnym wyzwaniem dla archeologów. Jakie znaczenie miałaby ich praca, gdyby jej celem nie było podjęcie próby przedstawienia szerszej publiczności wizji ówczesnych zdarzeń - stworzenie swoistej opowieści o ludziach sprzed tysięcy lat.

Skarby na piaskach. Archeologia Kotliny Biebrzańskiej

wystawa przygotowana przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym

Prezentowana na dziedzińcu białostockiego Ratusza od wrześniu do listopada 2017 r.

Archeolodzy z Muzeum Podlaskiego postanowili przybliżyć dzieje terenów nadbiebrzańskich - pokazać, co ich zajmuje, rozgrzewa i porywa w codziennej pracy. Prezentowane na fotografiach zabytki pochodzą z terenu Kotliny Biebrzańskiej. Obecnie przechowywane są one w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Większość z nich pozyskano w trakcie archeologicznych badań wykopaliskowych, ale nie brakuje też znaleziska miejscowych mieszkańców, które do Muzeum trafiły dzięki ofiarności znalazców.

Kotlina Biebrzańska od najdawniejszych czasów była atrakcyjnym terenem dla osadnictwa. Bliskość rzeki stwarzała dogodne warunki do życia, zapewniała obfitość łatwo dostępnego pożywienia. Ponadto wzmacniała system obronny, dawała możliwość sprawnej komunikacji, ułatwiała handel. Nad jej brzegami powstawały i intensywnie rozwijały się osady i miasteczka.


2016-2017

ARCHEOLOGIA POWIATU SOKÓLSKIEGO
Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Prezentowana w Muzeum Ziemi Sokólskiej w Sokółce od 4 listopada 2016 r. do końca stycznia 2017 r.

Wystawa przedstawia dzieje osadnictwa oraz historię badań archeologicznych na terenie powiatu sokólskiego. Zobaczymy na niej zabytki z różnych epok pochodzące z wykopalisk archeologicznych, badań powierzchniowych i podwodnych prowadzonych na Sokólszczyźnie w latach 1956 - 2016. Ekspozycję uzupełnia warstwa informacyjna i ilustracyjna w postaci plansz ze zdjęciami, tekstami oraz kalendarium badań archeologicznych.
Wystawa powstała przy współpracy działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Ziemi Sokolskiej w Sokółce. Prezentowana jest w budynku Muzeum Ziemi Sokólskiej przy ul. J. Piłsudskiego 1 w Sokółce.


2011

„Z życia Tykocinian w XVI i XVII wieku” - wystawa zorganizowana dla Muzeum w Tykocinie, scenariusz i aranżacja Urszula Stankiewicz


2008

„Badania archeologiczne Muzeum Podlaskiego w Białymstoku w latach 2006 – 2007” - zrealizowana przez Dział Archeologii w Muzeum Historycznym (17.07.2008 – 24.10.2008 r.)


2007

„Pobuże środkowe od pradziejów do średniowiecza” wystawa prezentowana w Muzeum Pałac w Korczewie woj. mazowieckie, a zorganizowana przez Dział Archeologii we współpracy z Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej. Część wystawy dotycząca Pobuża w obrębie woj. podlaskiego jest autorstwa Katarzyny Rusin.


2006
Dziedzictwo archeologiczne Podlasia i Grodzieńszczyzny.

Wystawę zorganizowano z okazji jubileuszu 50-lecia Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Pokazano na niej najciekawsze kolekcje archeologiczne zgromadzone w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno-Archeologicznym.
Scenariusz: Krystyna Bieńkowska, Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Iwona Borowik
Archeologiczne dziedzictwo Podlasia.

Ekspozycja prezentowana w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno - Archeologicznym w Grodnie ukazuje znalezione na Podlasiu najstarsze świadectwa żyjącej tu ludności.
Scenariusz: Katarzyna Rusin

 
2005
Urny twarzowe - mieszkanie duszy.

Pokazano, pochodzące ze zbiorów muzeów polskich, piękne popielnice imitujące ludzkie twarze, do których wkładano spalone kości zmarłych i ofiarowywane im dary.
Scenariusz: Katarzyna Rusin
Oprawa plastyczna: Jarosław Perszko

Tykocin - najstarsze ślady.

Ekspozycja była efektem wieloletnich prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie dzisiejszego miasta.
Scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Sylwia Mańko
Wino namiętnością Europy.

Na wystawie pokazano europejskie tradycje winiarskie - od starożytności po wiek XIX. (ze zbiorów muzeów polskich)
Scenariusz: Krystyna Mazuruk
Oprawa plastyczna: Iwona Borowik, Krystyna Mazuruk

 

2004
Archeologia "na gazie".

Przedstawiono efekt badań archeologicznych na trasie gazociągu jamalskiego od granicy z Białorusią do Daniłowa Małego na zachodzie.
Scenariusz: Krystyna Bieńkowska
Autor, oprawa plastyczna: Iwona Borowik
Wojownicy przeszłości.

Na wystawie ukazano broń człowieka z epoki kamienia, epoki brązu i epoki żelaza z IV w.n.e. (ze zbiorów własnych i muzeów polskich)
Scenariusz: Ireneusz Kryński
Oprawa plastyczna: Andrzej Dworakowski

 

2003
Z dziejów tykocińskiej ulicy 11 listopada

Pokazano dzieje ulicy od epoki kamienia po okres współczesny.
Scenariusz: Ireneusz Kryński, Urszula Stankiewicz, Ewa Wroczyńska

Źródła archeologiczne do dziejów gminy Mielnik

Zobrazowano historię gminy od czasów najdwaniejszych do XVII wieku.
Scenariusz: Katarzyna Rusin

 


2002
Pamiętajmy o ogrodach...

Barokowe ogrody Branickich w Białymstoku i Choroszczy przeniesione do wnętrz muzealnych.
Scenariusz: Urszula Stankiewicz
Oprawa plastyczna: Andrzej Dworakowski

 

2001
"Białystok. Okruchy czasu."

Wystawa była rezultatem prowadzonych nadzorów archeologicznych nad pracami ziemnymi w mieście. Pokazano miejsca prowadzonych nadzorów i przedmioty wydobyte w trakcie tych prac.
Scenariusz: Halina Karwowska i Urszula Stankiewicz

Groby i ich tajemnice.

Ukazano zwyczaje pogrzebowe tajemniczego ludu Gotów wędrującego przez ziemie Polski wschodniej nad Morze Czarne w pierwszej połowie I-ego tysiąclecia n.e.; wystawa ze zbiorów własnych i muzeów polskich.
Scenariusz: Katarzyna Rusin
Oprawa plastyczna: Zbigniew Waszczeniuk