Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

wystawy czasowe – Dział Archeologii

Ocalone skarby

19 maja – 30 września 2018 r., Muzeum Podlaskie - Ratusz

Wystawa ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Kuratorzy: Katarzyna Rusin, Ireneusz Kryński

Wystawa prezentuje bogate i różnorodne kolekcje zabytków archeologicznych, tworzone z darów przekazywanych do Muzeum Podlaskiego przez osoby prywatne i instytucje.

Dary były zaczątkiem zbiorów Działu Archeologii. Dzięki donatorom trafiły do niego niezwykle cenne eksponaty, m. in. toporki kamienne, siekierki krzemienne, harpuny kościane, ozdoby, monety i naczynia gliniane. Na szczególną uwagę zasługują dwa znalezione przypadkowo skarby monet: ze Złotorii, gm. Choroszcz i z Chreptowiec, gm. Kuźnica. Oba znaleziska numizmatów bez wątpienia należą do najważniejszych odkryć archeologicznych, dokonanych w ostatnich latach na Podlasiu.

Ekspozycja jest podziękowaniem dla wszystkich darczyńców za ich wkład w zachowanie wspólnego dziedzictwa przeszłości.

Chcesz wiedzieć więcej?

Przeczytaj krótkie opowieści o najciekawszych eksponatach:

Skarby w nurtach rzek

Tajemnica skarbu z Chreptowiec


Ogród Saski w Supraślu - topos miejsca przyjemnego

Otwarcie wystawy: 12 kwietnia 2018 r. Urząd Miejski w Supraślu (ul. Piłsudskiego 58)

Od 3 maja do 30 września 2018 r. wystawę można oglądać w Parku Miejskim (dawny Ogród Saski) w Supraślu.

Zaproszenie w formacie PDF

W swym toposie ogród to idealizowana forma natury i symboliczna postać raju, a w aspekcie historycznym jest zapisem wyjątkowości kultury w czasie i miejscu [A. Zachariasz, Zabytkowe ogrody – problemy rewaloryzacji, utrzymania i zarządzania w świetle zaleceń Karty Florenckiej, Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 10].

Na terenie województwa podlaskiego najbardziej znanym założeniem ogrodowym jest barokowy ogród przy pałacu Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku, określany ze względu na wspaniały, iście królewski splendor mianem Wersalu Polski. W wieku XVIII, w odległości kilkunastu kilometrów od jaśniejącej przepychem i gustem białostockiej rezydencji Hetmana, znajdował się włoski ogród przy klasztorze oo. Bazylianów w Supraślu.

Wystawa przedstawia fascynującą historię supraskiego ogrodu od czasu jego powstania, gdy stanowił część założenia klasztornego oo. Bazylianów, do przekształcenia w pierwszy w województwie park publiczny. Ekspozycja składa się z 22 plansz, na których umieszczono archiwalne i współczesne fotografie, źródła kartograficzne, cytaty ze źródeł historycznych dotyczące monasteru Przenajświętszej Bogurodzicy i supraskiego ogrodu oraz bogaty materiał porównawczy z europejskich klasztorów i założeń ogrodowych.

Wystawa prezentuje również szeroką perspektywę badawczą Ogrodu Saskiego w Supraślu w ujęciu interdyscyplinarnym (archeologia, geofizyka, historia sztuki, analizy karpologiczne i paleodendrologiczne).

Każdy zabytkowy ogród ma swe indywidualne oblicze. Raz w nas uwodzą w nim wartości historyczne, innym razem pociąga autentyzm materii czy walor artystyczny formy [M. Szafrańska, O związkach teorii konserwacji ogrodów z pewnymi myślami naszych czasów, [w:] A. Sulimierska (red.), Hortus Vitae, Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu, Warszawa 2001].

Wystawa przygotowana przez: Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Urząd Miejski w Supraślu.

Autorzy wystawy: prof. Mirosława Kupryjanowicz (Instytut Biologii Uniwersytetu w Białymstoku), dr Radosław Dobrowolski (Burmistrz Supraśla) i Irena Taranta (Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).

Fotorelacja z otwarcia wystawy. Fot. Damian Stankiewicz.