Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

zbiory

W chwili obecnej zasoby Działu wynoszą ponad 20 tysięcy zabytków o walorach ekspozycyjnych, z różnych epok i okresów (nie wykazuje się ilościowo fragmentów ceramiki i ułamków przedmiotów metalowych czy szklanych). Około 22% stanowią przedmioty z kamienia i krzemienia, 27% to przedmioty metalowe z żelaza (narzędzia i broń), brązu i metali kolorowych (głównie ozdoby), 26% to wyroby z gliny (naczynia, przęśliki, kafle, grzęzidła), 4% przypada na wyroby z kości i rogu, 1% na wyroby bursztynowe, a 20% zbioru stanowią wyroby szklane, głównie paciorki. Zgromadzone w Muzeum zbiory archeologiczne to efekt 50-letniej pracy archeologów tak muzealnych, jak i współpracujących z naszą placówką. Około 90,5% zabytków pochodzi z badań wykopaliskowych prowadzonych lub organizowanych przez białostockie placówki archeologiczne.

  • Do najważniejszych i najciekawszych zbiorów należy zaliczyć:
  • zespół harpunów kościanych kultury łużyckiej z Suraża datowanych na okres halsztacki (VII-V w.p.n.e.)

  • skarb ozdób brązowych kultury łużyckiej odkryty przypadkowo w Popławach koło Brańska, datowany na VII-V w.p.n.e.


  • liczny zbiór zabytków reprezentujących kulturę bałtyjską - mieszkańców dorzecza Czarnej Hańczy z okresu wpływów rzymskich (II-Vw.). W jego skład wchodzą przedmioty pochodzące głównie z cmentarzysk: urny i przystawki, dary grobowe: przęśliki, noże, krzesiwa, sprzączki do pasa, broń i ozdoby.


  • najstarsze na Podlasiu dobrze zachowane zabytki drewniane (trumny kłodowe, nieckie) ludności kultury wielbarskiej z III-IV w. z Groch Starych gm. Poświętne

 

  • zestaw "luksusowych" przedmiotów gockiej "arystokracji plemiennej" żyjącej w III-IV wieku w dorzeczu Narwi.

  • bogaty asortyment przedmiotów codziennego użytku, broni i ozdób charakterystycznych dla ludności kultury przeworskiej z 1-ej połowy I-ego tysiąclecia n.e. z międzyrzecza Bugu i Narwi pochodzących z badań cmentarzysk w Zawykach gm.Suraż, Arbasach i Osnówce gm. Drohiczyn, Cecelach i Kurpicach gm. Siemiatycze.  • wczesnośredniowieczną biżuterię słowiańską będącą elementem wyposażenia zmarłych w XI-XIII wieku na pograniczu zachodnio i wschodniosłowiańskim z cmentarzysk w ¦wiecku Strumianach gm. Czyżew, Daniłowie Małym gm. Łapy, Surażu gm. Loco, Czarnej Wielkiej gm. Grodzisk, Drohiczynie, Narojkach gm. Drohiczyn;
 • kolekcję kafli (XV-XIX/XX w.):

  - formowanych na kole garncarskim, do których należą: garnkowe i miskowe;

  - ażurowych będących formą przejściową pomiędzy wykonywanymi na kole i płytowymi. Ich zbiór umożliwił dokonanie rekonstrukcji pieca z połowy XVI w.

  - formowanych w matrycy, zwanych płytowymi o zróżnicowanej ornamentyce i tematyce dekoracyjnej, bez glazury oraz pokryte szkliwami jedno- i wielobarwnymi. Kolekcję tworzą kafle z Białegostoku, Gródka, Mielnika, Supraśla, Suraża i Tykocina.