Dział Sztuki

Dział Sztuki
Ratusz, Rynek Kościuszki 10
15-426 Białystok
tel. 85 740-77-38
e-mail: sztuka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – Monika Samsel-Niewiarowska