jarmarki

Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach. Staraniem Jana Klemensa Branickiego, pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas w naszym mieście pojawił się jarmark, który organizowany był w drugą niedzielę po Wielkanocy. W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, nawiązało do niej organizując od 1991 roku coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia, a od 1993 roku Jarmark na Jana. Jarmarki te przez lata rozwijały się i zmieniały otwierając się na coraz to nowych wystawców nie tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi.

Od 2017 roku, na Rynku Kościuszki wokół Ratusza, Muzeum Podlaskie organizuje Białostocki Jarmark Wielkanocny oraz Białostocki Jarmark Świętojański. Są to imprezy handlowe i promocyjne. Można na nich kupić specjały regionalnej kuchni i rękodzieło.

Białostocki Jarmark Wielkanocny organizowany jest w niedzielę poprzedzającą
Niedzielę Palmową.

Białostocki Jarmark Świętojański organizowany jest w niedzielę najbliższą 24 czerwca.

JARMARK POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

Informujemy, że zamknęliśmy już nabór wystawców na Białostocki Jarmark Świętojański.

Wystawcy zaproponują:

  • tradycyjne polskie oraz litewskie wędliny, sery, chleby, kwasy, ciasta i sękacze, ręcznie wyrabiane cukry, obwarzanki, miody, zioła i przyprawy, oleje, nalewki, miody pitne, kiszonki, soki
  • szydełkowe i haftowane serwetki, serwety i obrusy
  • ceramikę i szkło użytkowe i artystyczne, wyroby z wikliny i drewna, ręcznie wykonane zabawki z drewna i tkanin, biżuterię
  • naturalne mydła i kosmetyki
  • kompozycje kwiatowe, kwiaty
  • wycinankę, grafikę oraz książki

DLA WYSTAWCÓW
Wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w Jarmarku zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego, który będzie obowiązywał na tegorocznej imprezie. 

Karty zgłoszeniowe, w których szczegółowo powinny być wymienione produkty przedstawione do sprzedaży, prosimy przesyłać:

  • na adres mailowy: jarmarki@muzeum.bialystok.pl
  • lub pocztą na adres: Dział Promocji i Edukacji, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Oprócz Karty zgłoszeniowej prosimy również o przesłanie zdjęć oferowanych przez Państwa produktów. Przypominamy, że zgodnie z zapisem w regulaminie, Wystawcy mają prawo wystawić tylko produkty zgłoszone organizatorowi Jarmarku.

Przypominamy, że Wystawcy chcący prowadzić podczas Jarmarku sprzedaż wyrobów alkoholowych zobowiązani są uzyskać jednorazowe pozwolenie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, wcześniej występując do Muzeum Podlaskiego o pisemną  zgodę na podawanie napojów alkoholowych.

więcej informacji >>> 

DOKUMENTY DLA WYSTAWCÓW

Regulamin Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego 
Karta zgłoszenia udziału – kategoria PRODUKTY SPOŻYWCZE
Karta zgłoszenia udziału – kategoria PRODUKTY INNE

Informacji udziela Dział Promocji i Edukacji, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Białystok, 
tel. kom. 509 336 740.


Archiwum Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego

2019

2018

2017

Archiwum Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego

2018

2017