jarmarki

Jarmarki to staropolska miejska tradycja. Już na początku XVI wieku, jak pisał Zygmunt Gloger, zabroniono organizowania ich po wsiach. Staraniem Jana Klemensa Branickiego, pierwszy przywilej na organizację miejskich jarmarków w Białymstoku nadał król August II Mocny 7 stycznia 1723 roku. To wówczas w naszym mieście pojawił się jarmark, który organizowany był w drugą niedzielę po Wielkanocy. W 1749 roku Jan Klemens Branicki uzyskał kolejny królewski przywilej. Od tego roku największym białostockim jarmarkiem był Jarmark Świętojański, który wiązał się z imieninami hetmana.
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, chcąc podtrzymywać historyczną tradycję białostockich targów, nawiązało do niej organizując od 1991 roku coroczny Jarmark Wielkanocny Sztuki Ludowej Podlasia, a od 1993 roku Jarmark na Jana. Jarmarki te przez lata rozwijały się i zmieniały otwierając się na coraz to nowych wystawców nie tylko z Polski, ale również z Litwy i Białorusi.

Od 2017 roku, na Rynku Kościuszki wokół Ratusza, Muzeum Podlaskie organizuje Białostocki Jarmark Wielkanocny oraz Białostocki Jarmark Świętojański. Są to imprezy handlowe i promocyjne. Można na nich kupić specjały regionalnej kuchni i rękodzieło.

Białostocki Jarmark Wielkanocny organizowany jest w niedzielę poprzedzającą
Niedzielę Palmową.

Białostocki Jarmark Świętojański organizowany jest w niedzielę najbliższą 24 czerwca.

Wystawcy zaproponują:

  • wielkanocne palmy, pisanki, koszyki, baranki, zajączki, zabawki na śmigus-dyngus
  • tradycyjne polskie oraz litewskie wędliny, sery, chleby, kwasy, ciasta i sękacze, ręcznie wyrabiane cukry, obwarzanki, miody, zioła i przyprawy, oleje, nalewki, miody pitne, kiszonki, soki
  • szydełkowe i haftowane serwetki, serwety i obrusy
  • ceramika i szkło użytkowe i artystyczne, zastawy stołowe, wyroby z wikliny i drewna, wielkanocne kompozycje, ręcznie wykonane zabawki z drewna i tkanin,
  • naturalne mydła i kosmetyki
  • kompozycje kwiatowe, kwiaty, nasiona, cebule i kłącza kwiatowe
  • wycinankę, grafikę, karty świąteczne oraz książki

DLA WYSTAWCÓW
Wystawców zainteresowanych wzięciem udziału w Jarmarku zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego, który będzie obowiązywał na tegorocznej imprezie. Zgłoszenia przyjmujemy do 21 marca 2019 r.

Karty zgłoszeń, w których szczegółowo powinny być wymienione produkty przedstawiane do sprzedaży, prosimy przesyłać:

  • na adres mailowy: jarmarki@muzeum.bialystok.pl
  • lub pocztą na adres: Dział Promocji i Edukacji, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok

Oprócz Karty zgłoszeniowej prosimy również o przesłanie zdjęć oferowanych przez Państwa produktów. Wystawcy mają prawo wystawić tylko produkty zgłoszone organizatorowi Jarmarku.

Przypominamy, że wystawcy chcący prowadzić podczas Jarmarku sprzedaż wyrobów alkoholowych zobowiązani są uzyskać jednorazowe pozwolenie w Urzędzie Miejskim w Białymstoku, wcześniej występując do Muzeum Podlaskiego o pisemną  zgodę na podawanie napojów alkoholowych.

więcej informacji >>>

DOKUMENTY DLA WYSTAWCÓW

REGULAMIN JARMARKU WIELKANOCNEGO 2019
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU kat. produkty spożywcze
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU kat. produkty inne

Informacji udziela Dział Promocji i Edukacji, Ratusz, Rynek Kościuszki 10, Białystok, 
tel. kom. 509 336 740.


Archiwum Białostockiego Jarmarku Wielkanocnego

2018

2017

 

Archiwum Białostockiego Jarmarku Świętojańskiego

2018

2017