kontakt

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU
Ratusz – siedziba główna
Rynek Kościuszki 10, 15 – 426 Białystok
fax. 85 740-77-39, tel. 85 740-77-31 – telefon stacjonarny chwilowo niedostępny
sekretariat – kom. 509 336 930
 
 
 
 
 
 
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl
 
Adres skrytki ePUAP, za pomocą którego można doręczać dokumenty elektroniczne do Muzeum Podlaskiego: /MuzeumRatusz/SkrytkaESP

 

Dyrektor – dr WALDEMAR F. WILCZEWSKI
sekretariat – kom. 509 336 930
e-mail: w.wilczewski@muzeum.bialystok.pl

Zastępca dyrektora ds. merytorycznych – dr KRYSTYNA STAWECKA
sekretariat – kom. 509 336 930
e-mail: k.stawecka@muzeum.bialystok.pl

Zastępca dyrektora ds. administracyjnych – dr BOGUSŁAWA SZCZERBIŃSKA
sekretariat – kom. 509 336 930
e-mail: b.szczerbinska@muzeum.bialystok.pl

 

Inspektor Ochrony Danych – RYSZARD FUDAŁA
kom. 535 521 800
e-mail: iod@muzeum.bialystok.pl

DZIAŁ SZTUKI
tel. 85 740-77-38
e-mail: sztuka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA SAMSEL-NIEWIAROWSKA

DZIAŁ WYDAWNICTW I PROMOCJI
kom. 509 336 740
e-mail: wip@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ZUZANNA GURŁACZ

DZIAŁ ARCHEOLOGII
15-369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – HALINA KARWOWSKA

BIBLIOTEKA
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. 85 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – BEATA WILCZEWSKA

DZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW

tel. kom. 509 336 497
e-mail: pkz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – JERZY OSTAPCZUK

 
DZIAŁ INWENTARZY ZBIORÓW

tel. kom. 503 982 825 
e-mail: diz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ANATOL WAP

 
DZIAŁ DIGITALIZACJI ZBIORÓW

Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
tel. kom. 509 337 118
e-mail: foto@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA WĘCŁAW

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
tel. 85 740-77-41, kom. 509 337 124
e-mail: ksiegowosc@muzeum.bialystok.pl
Główna księgowa – MAŁGORZATA ŁUSZYŃSKA
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
tel. 85 740-77-37, kom. 509 336 712
e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA CELIŃSKA 
 
KADRY
tel. 85 740-77-33, kom. 509 337 196
e-mail: kadry@muzeum.bialystok.pl
MAŁGORZATA STUDNIARCZYK
 

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 663-19-94 tel. kom. 509 336 829
e-mail: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – EWA ZALEWSKA
e-mail: e.zalewska@muzeum.bialystok.pl
 
MUZEUM HISTORYCZNE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok
tel. 85 74-82-119, kom. 509 336 878
e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – PIOTR NIZIOŁEK
e-mail: p.niziolek@muzeum.bialystok.pl
 
MUZEUM W TYKOCINIE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. 85 718-16-13, tel./fax. 85 718-16-26, kom. 509 336 597
e-mail: synagoga@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – dr JANUSZ SĘKOWSKI
 
MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok
kom. 509 336 862
e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – RYSZARD SACIUK
 
Granatowo - białe logo Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Kontury wieży bielskiego Ratusza.
MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 22 44, kom. 509 336 841
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – HENRYK ZALEWSKI
e-mail: h.zalewski@muzeum.bialystok.pl
 
MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
16-070 Choroszcz, ul. Pałacowa 2 
tel. 85 71-91-233, kom. 509 336 795
e-mail: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ANNA DĄBROWSKA