kontakt

MUZEUM PODLASKIE W BIAŁYMSTOKU
Ratusz – siedziba główna
Rynek Kościuszki 10, 15 – 426 Białystok
centrala: 85 74-214-73 lub 85 74-214-40
fax. 85 740-77-39
sekretariat 85 740-77-31, kom. 509 336 930
e-mail: muzeum@muzeum.bialystok.pl
 
Dyrektor – ANDRZEJ LECHOWSKI
tel. 85 740-77-34
e-mail: a.lechowski@muzeum.bialystok.pl
 
DZIAŁ SZTUKI
tel. 85 740-77-38
e-mail: sztuka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – JOANNA TOMALSKA
 
DZIAŁ PROMOCJI I EDUKACJI
tel. 85 740-77-41, kom. 509 336 740
e-mail: promocjaiedukacja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – BARBARA MUSZYŃSKA

DZIAŁ ARCHEOLOGII
15-369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – HALINA KARWOWSKA

BIBLIOTEKA
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. 85 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – BEATA WILCZEWSKA

MUZEALNA PRACOWNIA
KONSERWACJI ZABYTKÓW

tel. kom. 509 336 497
e-mail: pkz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – JERZY OSTAPCZUK

MUZEALNA PRACOWNIA DIGITALIZACJI
Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
tel. kom. 509 337 118
e-mail: foto@muzeum.bialystok.pl
p.o. kierownika – MONIKA WĘCŁAW

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
tel. 85 740-77-36, kom. 509 337 124
e-mail: ksiegowosc@muzeum.bialystok.pl
Główna Księgowa – BOŻENA NAUMOWICZ
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
tel. 85 740-77-37, kom. 509 336 712
e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – JOANNA OLECHNO
 
KADRY
tel. 85 740-77-33, kom. 509 337 196
e-mail: kadry@muzeum.bialystok.pl
MAŁGORZATA STUDNIARCZYK
 

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. kom. 509 336 829
e-mail: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – dr KRYSTYNA STAWECKA
e-mail: k.stawecka@muzeum.bialystok.pl
 
MUZEUM HISTORYCZNE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok
tel. 85 74-82-119, kom. 509 336 878
e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – LUCYNA LESISZ
 
MUZEUM W TYKOCINIE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. 85 718-16-13, tel./fax. 85 718-16-26, kom. 509 336 597
e-mail: synagoga@muzeum.bialystok.pl
p.o. kierownika – JAN MACIEJEWSKI
 
MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok
tel. 85 73-27-392, kom. 509 336 862
e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – RYSZARD SACIUK
 
MUZEUM W BIELSKU PODLASKIM
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski
Ratusz jest nieczynny z powodu remontu do grudnia 2018 r.
Siedziba tymczasowa Muzeum czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 16.00
ul. Widowska 1 (budynek po Zespole Szkół nr 3), 17-100 Bielsk Podlaski

tel. kom. 509 336 841
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ALINA DĘBOWSKA
 
MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
16-070 Choroszcz
tel. 85 71-91-233, kom. 509 336 795
e-mail: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ANNA DĄBROWSKA