Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Konserwacja druków supraskich

Fotografie obiektów poddanych konserwacji w 2017 roku w ramach realizacji projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program: Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Wspieranie działań muzealnych.

1. Leksikon, Słownik cerkiewnosłowiańsko-polski, wydany w Supraślu w 1722 roku, nr inw. 8.556

2. Kronika Trzech Zakonów Postanowionych od Swiętego Oyca Patryarchy Franciszka..., wydana w Supraślu w 1747 roku, nr inw. 10.987

3. Instrukcya Względem pryncypalnieyszych Punktow Religii, Obycziow y przystoynego Rządzenia się na Swiecie. Z pisma Swietego wyięta, wydana w Supraślu w 1758 roku, nr inw. 15.041

4. Złoty ołtarz wonnego kadzenia przed stolicą Bozą, to iest modlitwy rozmaite..., wydany w Supraślu w 1732 roku, nr inw. 15.044

5. Ianina Zwycięskich Tryumfow, dziełami y heroicznym męstwem Jana III krola polskiego Na Marsowym Polu Nayiasnieyszy Po Przełomaney ottomanskiey i tatarskiey Potencyi, Nieśmiertelnm wiekom do druku podany, wydana w Supraślu w 1725 roku, nr inw. 15.045

6. Sława Dawney Jerozolimy, Przy zburzeniu swoim y całey Zydowskiey Ziemi spustoszeniu, w własnychże popiołach y ruinie od Rzymskiey Potenzy zagrzebiona..., wydana w Supraślu w 1725 roku, nr inw. 15.046

7. Jozef Poznany, Dzieło J. P. Piotra Metastazego, wydane w Supraślu w 1781 roku, nr inw. 15.047

8. Klucz prognostykarski. To jest rzetelne obiaśnienie Słów i Przezwisk niewyrozumianych, których Astrologowie w Kalendarzach i Prognostykach swoich używają..., wydane w Supraślu w 1768 roku, nr inw. 18.970

9. Krotkie zebranie Historyi y Geografii Polskiey, wydana w Supraślu w 1767 roku, nr inw. 24.744

10. Sain Real, "Zycie Jezusa Chrystusa", wydane w Supraślu w 1782 roku, nr inw. 26.092

11. Ewangelia in Festis, wydana w Supraślu w 1765 roku nr inw. 30.110

12. Ucitiel' noe Evangelie..., wydane w Supraślu w 1770 roku, nr inw. 37.041

13. Speculum Homini Ecclesiastico, curatori animarum, Functiones Apostolicas exercenti..., wydane w Supraślu w 1741 roku, nr inw. 39.104

14. Głosy wolne Sławą y powagą Oyczystą, wymową Oratorską, Seymowymi, Seymikowemi, Pogrzebowemi, publicznemi mowami, rożnemi Applauzami, Potomnym palemonskiego swiata wiekom słynące..., wydane w Supraślu w 1750 roku, nr inw. 40.639