Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Regulamin zwiedzania

Zarządzeniem nr 09/2020 z dnia 11.05.2020 Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku we wszystkich oddziałach Muzeum Podlaskiego zostają wprowadzone  nowe zasady zwiedzania obowiązujące w okresie zagrożenia Covid 19. Szczegółowe informacje znajdują się na podstronach oddziałów.

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W RATUSZU GŁÓWNEJ SIEDZIBIE MUZEUM PODLASKIM W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJACE W MUZEUM HISTORYCZNYM ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM A. KARNEGO ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJACE W MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM W TYKOCINIE ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

ZASADY ZWIEDZANIA OBOWIĄZUJĄCE W MUZEUM W BIELSKU PODLASKIM ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 10/2018
Dyrektora Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
z dnia 23.05.2018r.

Regulamin zwiedzania w Muzeum Podlaskim w Białymstoku

Informacje ogólne:

 1. Zwiedzanie ekspozycji w oddziałach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku odbywa się w ustalonych przez dyrektora Muzeum godzinach.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące godzin otwarcia Muzeum i cen biletów są zamieszczone w kasach biletowych oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Dokumenty uprawniające do zakupu biletu zniżkowego należy okazywać przed jego zakupem.
 4. Warunkiem zwiedzania ekspozycji jest okazanie ważnego biletu wstępu/paragonu fiskalnego.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zbiorów i osób zwiedzających w budynkach Muzeum oraz na terenach wokół budynków działa sieć monitoringu rejestrująca obraz.
 6. Wykupienie biletu wiąże się automatycznie z akceptacją zasad niniejszego Regulaminu.

Zasady zwiedzania:

 1. Na terenie Muzeum należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Muzeum.
 2. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 3. Duże plecaki, torby, walizki, parasole oraz odzież wierzchnią należy pozostawić w szatni.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i delikatne pozostawione w szatni, a także w innych miejscach ogólnodostępnych na terenie oddziałów Muzeum.
 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rowery pozostawione na jego terenie.
 6. Fotografowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
 7. Zwiedzający są proszeni o opuszczenie Muzeum do godziny zamknięcia obowiązującej w oddziale.
 8. Na terenie ekspozycji muzealnej obowiązują następujące zakazy:
  - wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika)
  - palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz używania otwartego ognia
  - wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów
  - wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów
  - fotografowania z użyciem flesza
  - dotykania eksponatów, wchodzenia na dywany i siadania na meblach
  - rozmawiania przez telefony komórkowe podczas zwiedzania ekspozycji
 9. Osoby nietrzeźwe, będące pod wpływem narkotyków oraz zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów czy osób, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych - mogą być poproszone o opuszczenie Muzeum.

Postanowienia końcowe:

 1. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie obsługi zwiedzających i korzystających z usług można zgłaszać w kasie biletowej Muzeum
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.muzeum.bialystok.pl
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 23.05.2018r.